T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

26.11.2013  Duyurular
ISO/IEC TS 17021-2:2012 Revizyonu Geçişi

ISO/IEC TS 17021-2:2012, 15 Ağustos 2012 tarihinde yayınlanmıştır.  ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi belgelendirmesi yapan Belgelendirme Kuruluşlarının en geç 15 Ağustos 2014 tarihine kadar ISO/IEC TS 17021-2:2012’ye göre geçişlerini tamamlamaları şarttır. Belgelendirme Kuruluşu geçiş için;

  • Bir geçiş planı hazırlayıp, en geç 3 Şubat 2014 tarihine kadar TÜRKAK Sistem Akreditasyon Başkanlığı’na sunacaktır.
  • İlgili dokümanlarını ISO/IEC TS 17021-2:2012’ye göre revize edecektir.
  • ISO 14001 denetimlerinde görevlendirdikleri personelin yeterliliklerinin bu dokümandaki şartlara uygun hale gelmesini sağlamak üzere faaliyetler (personel kayıtlarının gözden geçirilmesi, yeterlilik değerlendirmelerinin yeni şartlara göre yeniden yapılması ve varsa yetersiz görülen personele yönelik iyileştirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi vb.) gerçekleştirilmesi ve yeterlilik şartlarının sağladığına dair kanıtları en yakın gözetim veya yenileme denetimine gelindiğinde doğrulanmak üzere TÜRKAK denetim ekibine sunacaktır.
  • İlgili tüm personeline ISO/IEC TS 17021-2:2012 geçiş eğitimini sağlayacaktır.

Söz konusu Belgelendirme Kuruluşlarının geçişi; gönderecekleri geçiş planı incelendikten sonra yapılabilecektir. Geçiş planına göre eksiklik veya uygunsuzluk tespit edilen kuruluşların bu uygunsuzlukları 15 Haziran 2014 tarihinden önce kapatmış olmaları gerekmektedir. Plandaki değişikliklerin doğrulanması ise en yakın gözetim veya yenileme denetiminde gerçekleştirilecektir.

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi belgelendirmesi yapan ve akredite olmak için ilk defa başvuran Kuruluşların başvurularının ISO/IEC TS 17021-2:2012’ye uygun olması gerekmektedir.