T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

04.08.2014  Duyurular
ISO/IEC TS 17021-3:2013 Revizyonu Geçişi

ISO/IEC TS 17021-3:2013, 02 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirmesi yapan Belgelendirme Kuruluşlarının en geç 02 Mayıs 2015 tarihine kadar ISO/IEC TS 17021-3:2013’e göre geçişlerini tamamlamaları şarttır. Belgelendirme Kuruluşu geçiş için;

  1. Bir geçiş planı hazırlayıp, en geç 01 Ekim 2014 tarihine kadar TÜRKAK Sistem Akreditasyon Başkanlığına sunacaktır.
  2. İlgili dokümanlarını ISO/IEC TS 17021-3:2013’e göre revize edecektir.
  3. ISO 9001 denetimlerinde görevlendirdikleri personelin yeterliliklerinin bu dokümandaki şartlara uygun hale gelmesini sağlamak üzere faaliyetler (personeli kayıtlarının gözden geçirilmesi, yeterlilik değerlendirmelerinin yeni şartlara göre yeniden yapılması ve varsa yetersiz görülen personele yönelik iyileştirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi vb.) gerçekleştirilmesi ve yeterlilik şartlarının sağladığına dair kanıtları en yakın gözetim veya yenileme denetimine gelindiğinde doğrulanmak üzere TÜRKAK denetim ekibine sunacaktır.
  4. İlgili tüm personeline ISO/IEC TS 17021-3:2013 geçiş eğitimini sağlayacaktır.

Söz konusu Belgelendirme Kuruluşlarının geçişi; gönderecekleri geçiş planı incelendikten sonra yapılabilecektir. Geçiş planına göre eksiklik veya uygunsuzluk; tespit edilen kuruluşların bu uygunsuzlukları 01 Ocak 2015 tarihinden önce kapatmış olmaları gerekmektedir. Plandaki değişikliklerin doğrulanması ise en yakın gözetim veya yenileme denetiminde gerçekleştirilecektir.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirmesi yapan ve akredite olmak için ilk defa başvuran Kuruluşların başvurularının ISO/IEC/TS 17021-3:2013’e uygun olması gerekmektedir.
duyuru 1_201408050909.pdf