T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

29.04.2014  Duyurular
Kaynakçı belgelendirmesi yapan kuruluşlar için duyuru

Kaynakçıların belgelendirilmesinde kullanılan (TS) EN 287-1 ve (TS) EN 1418 standartları 2013 yılında revize edilmiş ve yerlerini sırasıyla (TS EN) ISO 9606-1 ve (TS EN ) ISO 14732 almıştır. Bu standartlar 13.02.2014 tarihinde Türk Standardı olarak kabul edilerek yayınlanmıştır.

Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından bu standartların kullanımı ile ilgili olarak;

  1. EN 287-1 standardı yerine EN ISO 9606-1 standardının kullanılması, ancak EN 287-1 standardı Ekim 2015 tarihine kadar yürürlükte kalarak kullanılabileceği, bu tarihten sonra yürürlükten kaldırılması gerektiği,
  2. EN 1418 standardının yerine EN ISO 14732 standardının kullanılması ve Şubat 2014 tarihinden sonra EN 1418 standardının yürürlükten kaldırılması gerektiği hususları belirtilmektedir.

Kurumumuz tarafından TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş olan Personel Belgelendirme Kuruluşlarından kapsamlarında (TS) EN 287-1 ve/veya (TS) EN 1418 standardı bulunan personel belgelendirme kuruluşlarının yeni revizyonlara geçişleri, güncel standartlara göre oluşturacakları belgelendirme programını kuruluş program komitelerine onaylatmaları, sınav ve değerlendirmelerde görev alan personelin yeterliliklerinin yeni standartlardaki şartlara uygun hale gelmesini sağlamak üzere gerekli faaliyetlerin (personel kayıtlarının gözden geçirilmesi, yeni standartların gerekleriyle ilgili kuruluş içi veya dışı eğitim, yeterlilik değerlendirmelerinin yeni şartlara göre yeniden yapılması ve varsa yetersiz görülen personele yönelik iyileştirici faaliyetlerin yerine getirilmesi vb.) gerçekleştirilmesi ve kalite yönetim sisteminde yer alan ilgili dokümanlarda gerekli revizyonları yaparak TÜRKAK’a sunmaları (TÜRKAK e-portalına yüklemeleri ve bu dokümanları TÜRKAK’a göndermeleri) halinde yeni revizyonlara geçiş çalışmalarına başlanacaktır.

Bu çalışmalar hazırlanacak programa ilişkin dokümanlar ile kapsam değişikliği talebine ilişkin imzalı başvuru formu TÜRKAK Personel Akreditasyon Başkanlığı’na ulaştıktan ve yukarda belirtilen işlemler tamamlandıktan sonra, yeni standartlara göre kapsamları revize etmeye yönelik kararlar alınacak ve web sayfasında yayınlanacaktır. Kuruluşlar web sayfasında kapsamlar yayınlandıktan sonra yeni revizyonlara göre belge düzenleyeceklerdir.

Programın uygunluğu ve programa uygun belgelendirme yapılıp yapılmadığı, kuruluşlara yapılacak ilk denetimlerde izlenecektir. Bu denetimlerde programın uygun olmadığına ilişkin uygunsuzluk tespit edildiği veya yeni kapsamın TÜRKAK web sayfasında yayınlanmadan belge düzenlendiği tespit edilmesi halinde, bu durum denetim heyetlerince uygunsuzluk olarak görülecek ve uygunsuzluğun giderilmesine yönelik olarak yapılacak düzeltici faaliyet gereği yeni standartlara göre verilmiş olan tüm belgelerin kuruluşlar tarafından geri çekilmesi gerekecektir.

Söz konusu standartların geçiş döneminde; TS EN 1418 standardına göre en geç 1 Ağustos 2014 tarihine kadar, TS EN 287-1 standardına göre ise, en geç 1 Ekim 2015 tarihine kadar sertifika düzenlenebilecektir. Bu tarihlerden sonra TS EN 1418 ve TS EN 287-1 standartlarına göre hiçbir şekilde yeni belge düzenlenmeyecektir.
Eski revizyonlara göre düzenlenmiş sertifikaların son geçerlilik tarihi sertifikalar üzerindeki son geçerlilik tarihi olarak uygulanacaktır. TS EN 1418 standardına göre 1 Ağustos 2014 tarihinden sonra TS EN 287-1 standardına göre ise 1 Ekim 2015 tarihinden sonra eski revizyona göre yenileme yapılmayacak ve yeni standartlara geçiş sağlanacaktır. Eski revizyonlara göre belgelendirilmiş kişilerin talebi halinde gözetim dönemlerinde gerekli değerlendirmeler yapılarak yeni standartlara geçişleri sağlanabilecektir.

Kuruluşlarca yapılan belgelendirmelerde sertifika üzerindeki belgelendirme tarihinin, uygulama sınavının yapıldığı tarih değil, kuruluş tarafından belgelendirme kararının alındığı tarih olarak alınması ve geçerlilik süresinin de bu tarih esas alınarak belirlenmesi gerekmektedir.