T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

04.12.2014  Duyurular
Personel belgelendirme kuruluşlarına duyuru

TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre, Personel Belgelendirmesi yapan kuruluşlarının;

1) Akreditasyon için müracaat edecekleri uluslararası standartlar, ulusal standartlar veya her kesimce tanınan ve yaygın olarak kullanılan belgelendirme programlarının kapsam olarak başvuru formunda belirtilmesi ve  bu kapsamların akreditasyon öncesi ve akreditasyon kararı sonrası güncel olarak TÜRKAK e-Portalında UDK dokümanları altında yer alan “Güncel Belgelendirme Standardları/ Programları Listesi”ni aşağıda belirtildiği şekilde tutulması gerekmektedir.

a) Başvuru yapacak kuruluşlar F701-003 (Rev.04) başvuru formunun Ek-1 sayfasında yer alan bölümler (A,B, C ve D) için aşağıda yer alan açıklamaları dikkate alarakStandard/Belgelendirmeye

Esas Alınan Doküman

(A)

Belgelendirme Kapsamlarının açık adları

(B)

Açıklama

( C )

Aday

Değerlendirme  Türü

(D)

 

**Y: Yazılı Sınav - YS :Yazılı ve sözlü sınav - S:Sözlü Sınav - PD: Performansa dayalı (doğrudan gözlem ile) - BD: Bilgisayara dayalı sınav - D : Diğer,

  1. Bu bölüme Uluslararası Standartlar veya ulusal standartların veya Belgelendirme Programını Numarası (tarih ve revizyon numarası dahil)
  2. Bu bölüme Belgelendirme kapsamını tam adı
  3. “Açıklama” bölümüne varsa uygulanan ürünler, belgelendirmenin varsa seviyesi, standardın varsa kapsanan birimleri ve diğer açıklamaların,
  4. Adayın değerlendirme sınavının nasıl yapılacağı, formdaki kısaltmalar kullanarak,

Yazılması gerekmektedir.

Örnek 1: Akreditasyon Başvuru Formunda   Kapsam BeyanıStandard/Belgelendirmeye Esas Alınan Doküman

Belgelendirme Kapsamlarının AçıkAdları

Açıklama

Aday Değerlendirme  Türü

EN ISO 9606-1

Kaynakçıların belgelendirilmesi

Çelik kaynakçıları

PD

TS EN ISO 9712

Tahribatsız Muayene Personeli

Belgelendirmesi:

-Radyografik Muayene (RT)

-Ultrasonik Muayene (UT)

 

Seviye 1 ve 2

Seviye 1 ve 2

 

PD

PD

 TS EN 13067

 Kaynakçıların Belgelendirilmesi

Plastik Kaynakçıları çizelge 1,

Alt Grup 3.6, 3.8

PD

11UY0011-3

 MYK - Ahşap Kalıpçı-seviye 3

 A1, A2

 Y,PD

12UY0078-3

 MYK – Ön Büro Görevlisi-seviye 4

 A1, A2,A3 (B1 Hariç)

 Y,PD

 ASME Sec IX

 Kaynakçıların Belgelendirilmesi

Basınçlı Kap ve Kazan Kaynakçıları

 PD

AWS D 1.5

 Kaynakçıların Belgelendirilmesi

Köprü Kaynakçıları

 PD

 

b) Belgelendirme kuruluşları başvurularında yer alan belgelendirme standartları/ programları için en az aşağıdaki bilgileri içeren “Güncel Belgelendirme Standartları/ Programları Listesi”ni güncel olarak tutulması ve TÜRKAK e-portalına yüklenilmesi gerekmektedir.

  1. Sıra No
  2. Standard /Belgelendirmeye Esas Alınan Dokümanın Numarası,
  3. Yayın Tarihi,
  4. Revizyon No su veya Yayın No ‘su(varsa)
  5. Belgelendirme Kapsamlarının açık adı,
  6. Uygulanan ürünler, belgelendirmenin seviyesi (varsa), standardın varsa kapsamın alt birimleri ve diğer açıklamaların) yer aldığı “Açıklama” bölümü,

Örnek 2: Güncel Belgelendirme Standartları/ Programları ListesiSıraNo

Standard/Belgelendirmeye Esas Alınan Doküman.

Yayın Tarihi

Rev./ Yayın No

Belgelendirme Kapsamlarının Açık Adları

Açıklama

1

EN ISO 9606-1

Ekim 2013

-

Kaynakçıların belgelendirilmesi

Çelik kaynakçıları

2

TS EN ISO 9606-1

13.02.2014

-

Kaynakçıların belgelendirilmesi

Çelik kaynakçıları

3

TS EN ISO 9712

02.04.2014

 

1.Baskı

Tahribatsız Muayene Personeli

Belgelendirmesi:

-Radyografik Muayene (RT)

-Ultrasonik Muayene (UT)

 

Seviye 1 ve 2

Seviye 1 ve 2

4

TS EN 13067

 

12.06.2013

 

-

 Kaynakçıların Belgelendirilmesi

Plastik Kaynakçıları Çizelge 1

Alt Grup 3.6, 3.8

5

11UY0011-3

26.04.2011

01

 MYK - Ahşap Kalıpçı-seviye 3

 A1, A2

6

12UY0078-3

26.09.2012

00

MYK – Ön Büro Görevlisi-

Seviye 4

 A1, A2,A3

(B1 Hariç)

 

c) TÜRKAK tarafından akredite edilerek düzenlenen akreditasyon sertifikalarında belirtilen kapsamlarda “Standard/Belgelendirmeye Esas Alınan Doküman”, “Akredite Edilen Kapsam” ve “Açıklama” bölümlerinde bilgiler verilecektir. Kapsamlar için “Standard/Belgelendirmeye Esas Alınan Doküman ”bölümünde standart ve programlar için yayın tarihi(yıl dahil) ve revizyon /yayın no’su verilmeyecektir. Ayrıca kapsamlar için “Açıklama“ bölümünde sadece “varsa kısıtlamalar belirtilecektir. MYK tarafında yayınlanan Ulusal yeterlilikler için bu bölüme yeterliliğin yapısında yer alan birimler (A1,A2,B1,B2, vb.) belirtilmeyecek, sadece varsa hariç tutulan birimler gösterilecektir.

Örnek 3 : Sertifika KapsamıStandard/Belgelendirmeye Esas Alınan Doküman.

Akredite Edilen Kapsam

Açıklama

EN ISO 9606-1

Kaynakçıların belgelendirilmesi

Çelik kaynakçıları

TS EN ISO 9606-1

Kaynakçıların belgelendirilmesi

Çelik kaynakçıları

 TS EN ISO 9712

Tahribatsız Muayene Personeli

Belgelendirmesi:

-Radyografik Muayene (RT)

-Ultrasonik Muayene (UT)

 

Seviye 1 ve 2

Seviye 1 ve 2

  TS EN 13067

 Kaynakçıların Belgelendirilmesi

 Plastik Kaynakçıları çizelge 1

Alt Grup 3.6, 3.8

 11UY0011-3

 MYK - Ahşap Kalıpçı-seviye 3

 

 12UY0078-3

 MYK – Ön Büro Görevlisi- Seviye 4

  B1 Hariç

 

2) Personel Belgelendirme Kuruluşları tarafından güncellenen (revize olan) “Standard/Belgelendirmeye Esas Alınan Doküman”a göre belgelendirme yapabilmesi için, TÜRKAK’a kapsam değişikliği için başvuru yapılması ve akreditasyon sertifikasının değiştirilmesi (revize edilmesi) gerekmemektedir. Kuruluşlar tarafından gerekli doküman revizyonlarının yapılması, belgelendirme sürecinde yer alan personele gerekli eğitimlerin verilmesi, revize olan “Standard/Belgelendirmeye Esas Alınan Doküman” için hazırlanan program için program komitesi tarafından onaylatılması ve gerekli ise yasal şartları yerine getirilmesi sonrası yeni standarda/programa göre belgelendirme yapılması gerekmektedir. TÜRKAK tarafından yapılan bu belgelendirmelere kuruluşa düzenlenecek ilk denetim (gözetim, kapsam genişletme veya akreditasyon yenileme ) sırasında yapılan belgelendirmelerin uygun olup olmadığı denetlenecektir. Belgelendirmeler uygun yapılmamış ise, uygunsuzluk açılarak düzenlenen sertifikalar geri çektirilecektir ve kapsam askıya alınacaktır.

3) 30 Eylül-1 Ekim 2014 tarihinde yapılan Avrupa Akreditasyon Birliği-Sertifikasyon Komitesince (EA – CC) ISO 9606-1 standardına göre kaynakçı belgelendirmesi yapan Belgelendirme Kuruluşlarınca yapılan belgelendirmelerde sertifika üzerindeki belgelendirme tarihinin, kuruluş tarafından belgelendirme kararının alındığı tarih ve geçerlilik tarihinin ise uygulama sınavının yapıldığı tarih esas alınarak belirlenmesi kararı alınmıştır. Bu nedenle (TS EN) ISO 9606-1 standardına göre, personel belgelendirmesi yapan Belgelendirme Kuruluşlarınca yapılan belgelendirmelerde düzenlenecek sertifikalar için, belgelendirme tarihinin, kuruluş tarafından belgelendirme kararının alındığı tarih, geçerlilik tarihinin ise uygulama sınavının yapıldığı tarih esas alınarak belirlenmesi gerekmektedir.

4) Ayrıca Kuruluş tarafından kullanılan diğer belgelendirme standartlarında düzenlenecek sertifikalarda sınav tarihinin yer alması gerektiği belirtilmesi halinde düzenlenecek sertifikalar için, yukarıda belirtildiği şekilde belgelendirme tarihinin, kuruluş tarafından belgelendirme kararının alındığı tarih, geçerlilik tarihinin ise uygulama sınavının yapıldığı tarih esas alınarak belirlenmesi gerekmektedir (Örneğin(TS EN ) ISO 14732 ).

Örnek 4: (TS EN) ISO 9606-1 standardına göre 15 Ekim 2014 tarihinde uygulama sınavı yapılan bir kaynakçı için 25 Ekim 2014 tarihinde belgelendirme kararı alınmış olsun. Bu durumda düzenlenecek sertifikada;

            Sertifika tarihi: 25 Ekim 2014

            Geçerlilik tarihi: 15 Ekim 2016 (2 yıllık geçerlilik için)

Olarak verilmesi gerekmektedir.

5) Belgelendirme Kuruluşları tarafından belge almaya hak kazanan kişiler için düzenlenecek sertifikalarda, TS EN ISO/IEC 17024:2012 standardı Madde 9.4.8’de istenilen bilgilerin (belgelendirme standardı/ programının yayın tarihi ve revizyon numarası ile “Güncel Belgelendirme Standartları/ Programları Listesi”nin “Açıklama” bölümünde yer alan bilgiler dahil ) de belirtilmesi gerekmektedir.

6) Belgelendirme kuruluşları, akredite oldukları kapsamlarda akredite oldukları tarihleri baz alarak yıllara göre düzenledikleri sertifika sayılarını gösteren en az aşağıdaki bilgileri içeren bir listeyi tutacaklar ve yapılacak denetimler öncesi güncelleyerek TÜRKAK e-portalına yükleyeceklerdir. Yapılacak denetimlerde, gözlemlenecek uygulama sınavların belirlenmesinde bu listede verilen belge sayıları dosya sorumlularınca göz önünde bulundurulacaktır.

1)    Sıra No

2)    Standard /Belgelendirmeye Esas Alınan Dokümanın  Numarası,

3)     Akreditasyon Veriliş Tarihi

4)    Yıllık Düzenlenen Sertifika Sayısı(Yıllara göre)

Örnek 5 : Düzenlenen Sertifika Sayıları ListesiSıra No

Standard/Belgelendirmeye Esas Alınan Doküman

Akreditasyon

Veriliş  Tarihi

YILLIK DÜZENLENEN SERTİFİKA SAYISI

2012

2013

2014

2015

2016

1

EN ISO 9606-1

11.08.2014

-

-

 

 

 

2

TS EN ISO 9606-1

11.08.2014

-

-

 

 

 

3

TS EN 287-1

11.04.2012

22

32

 

 

 

4

TS EN ISO 9712 (RT )

11.04.2012

4

15

 

 

 

5

TS EN ISO 9712  (UV)

11.04.2012

   3

13

 

 

 

6

11UY0011-3

11.04.2012

 14

18