T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

15.06.2022  Duyurular
Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Tarafından Ukrayna’ya Yönelik Olarak Başlatılan Askeri Operasyon Sonrası Uluslararası Birlikler EA ve IAF Yaptırımları Hakkında Duyuru

Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna’ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyon sonrası TÜRKAK’ın çok taraflı tanınma anlaşmaları kapsamında üyesi olduğu birliklerden Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ve Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) tarafından Rusya Federasyonu ve Belarus Cumhuriyeti'ne yönelik yaptırımlarla bağlantılı bazı kararlar1 alınmıştır. Ayrıca konuyla ilgili Avrupa Komisyonu’nun EA'ya ilettiği bir tavsiye mektubu2 da bulunmaktadır.

Bu kararların bazıları doğrudan bahsi geçen birliklerin üyesi olan akreditasyon kurumları ile ilgili olmakla birlikte, anılan kararların akredite uygunluk değerlendirme kuruluşları için de bağlayıcı yönleri bulunmaktadır.

Bilindiği üzere, IAF, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yerleşik bir kuruluştur. IAF ulusal, uluslararası veya ABD yaptırımları (OFAC3 tarafından yayımlanan SDN4 listesinde yer alan kişi ve kurumlar) kapsamındaki herhangi bir kuruluş veya kişiyle çalışmama kararı5 almıştır. IAF İcra Kurulu, üye kuruluşların ulusal, uluslararası ve ABD yaptırımlarını ihlal etmemeleri gerekliliğini tüm üye kuruluşlara iletmiştir. Bu doğrultuda, çok taraflı tanınma anlaşma kuralları gereği, TÜRKAK’tan akredite uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akredite oldukları kapsamlarda ilgili yaptırımlar çerçevesinde söz konusu yaptırım listelerinde olan gerçek veya tüzel kişilere uygunluk değerlendirme hizmeti vermemeleri, önceden verilmiş ve geçerliliği devam eden belgeler varsa söz konusu belgeleri sonlandırmaları gerekmektedir.

Söz konusu gerekliliklerin yerine getirilmemesi durumunda ilgili kuruluşların akreditasyonuna yönelik yaptırım uygulanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 


1 19 Mayıs 2022 tarihinde yayımlanan 18-19 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen EA Genel Kurul toplantısı sonrası EA kararı (EA Resolution 2022 (51) 04): https://european-accreditation.org/wp-content/uploads/2022/05/EAGA2205-40-EA-GA51-Resolutions-19May2022.pdf

2 02 Mayıs 2022 tarihinde Avrupa Komisyonu İç Pazar, Sanayi, Girişimcilik ve KOBİ'ler Genel Müdürlüğü tarafından EA’ya gönderilen tavsiye mektubu: https://european-accreditation.org/recommendation-from-the-european-commission-to-ea-in-the-context-of-the-situation-in-ukraine/

3 OFAC (Office of Foreign Assets Control): Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi: OFAC, ABD Hazine Bakanlığı‘nın bir alt departmanı olarak ABD’nin ekonomik yaptırımlarının uygulanması, yönetimi ve bu yaptırımlar uyarınca uygulanacak idari para cezalarının belirlenmesinden sorumlu kurumdur.

4 SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List): Özel Belirlenmiş Uyruklu ve Engellenmiş Kişiler: OFAC tarafından yayımlanan, hedeflenen ülkeler tarafından sahip olunan veya bunlar tarafından kontrol edilen veya onlar adına hareket eden kişi ve şirketlerin yayımlandığı listedir. Ayrıca, ülkeye özgü olmayan programlar kapsamında belirlenen teröristler ve narkotik kaçakçıları gibi bireyler, gruplar ve kuruluşlar da bu listede yer almaktadır. Listeye https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists adresinden erişilebilmektedir.

5 13 Mayıs 2022 tarihinde IAF İcra Kurulu tarafından alınan IAF kararı: https://iaf.nu/en/news/additional-statement-regarding-sanctions-relating-to-the-situation-in-ukraine/