T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

17.08.2023  Duyurular
TS EN ISO 17043 Standardı Geçiş Politikası Hakkında Duyuru

02 Haziran 2023 tarihli web sitemizde yer alan duyuruyla paylaştığımız üzere; kamu, üniversite, özel yeterlilik testi sağlayıcılarının akreditasyonu için kullanılan temel doküman ISO/IEC 17043 Uygunluk Değerlendirmesi- Yeterlilik Testi Sağlayıcılarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler Standardının yeni revizyonu, 9 Mayıs 2023 tarihinde yayımlanmıştır.

  • Hâlihazırda ISO/IEC 17043:2010 versiyonundan akredite olmuş yeterlilik testi sağlayıcılarının TS EN ISO/IEC 17043:2023’e geçişi ve yeni akredite olmak isteyen yeterlilik testi sağlayıcılarının başvurularının ISO/IEC 17043:2023’e göre kabulü için geçiş politikası hazırlanmış ve aşağıda sizlere sunulmuştur. Türk Akreditasyon Kurumu olarak akreditasyon başvurusu yapacak veya yapmış olan yeterlik testi sağlayıcıları ile Kurumumuz tarafından akredite edilmiş yeterlilik testi sağlayıcılarının ISO/IEC 17043:2023’e geçişleri aşağıdaki şekilde sağlanacaktır:
  • ISO/IEC 17043:2010 standardına göre yapılacak yeni başvurular 1 Nisan 2024 tarihine kadar kabul edilecek, bu tarihten sonraki başvurular ise ISO/IEC 17043:2023 standardına göre alınacaktır.
  • 1 Nisan 2024 tarihine kadar Kurumumuza ISO/IEC 17043:2010 standardına göre başvuru yapmış yeterlilik testi sağlayıcılarının, 1 Eylül 2024 tarihinden önce denetim geçirmeyi talep etmeleri halinde ilk akreditasyon denetimleri ISO/IEC 17043:2010 standardına göre gerçekleştirilecektir. Bu yeterlilik testi sağlayıcılarının yapılacak ilk gözetim ve/veya kapsam genişletme denetimleri ISO/IEC 17043:2023 standardına göre gerçekleştirilerek yeni revizyona geçişleri sağlanacaktır.
  • Kurumumuz tarafından akredite edilmiş yeterlilik testi sağlayıcılarının 1 Eylül 2024 tarihine kadar yeni revizyona ilişkin hazırlıklarını tamamlamaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak tüm ilk akreditasyon, gözetim, kapsam genişletme veya akreditasyon yenileme denetimleri ISO/IEC 17043:2023 standardına göre gerçekleştirilecek ve standart geçişleri sağlanacaktır. 31 Mayıs 2026 tarihine kadar akreditasyonlarını ISO/IEC 17043:2023’e geçirmemiş olan yeterlilik testi sağlayıcılarının ISO/IEC 17043:2010 kapsamındaki akreditasyonları en fazla 6 ay süreyle askıya alınacaktır. Akredite yeterlilik testi sağlayıcıları geçiş sürecini tamamlamak için gerekli işlemleri bu süre içinde tamamlayamazsa, ISO/IEC 17043:2010 kapsamındaki akreditasyonu geri çekilecek ve yeterlilik testi sağlayıcılarının akreditasyon için yeniden başvurması gerekecektir.

Geçiş sürecinde ISO/IEC 17043:2023 ile ISO/IEC 17043:2010 eşit derecede geçerli ve uygulanabilirdir. Akredite olmak isteyen ve akredite edilmiş kuruluşlar, yeni standarda Türk Standartları Enstitüsü’nden ulaşabilirler.

Temel değişiklikler incelendiğinde standardın yapısal şekli ISO/IEC 17025:2017’e benzetilmiştir. Yapısal olarak benzerliğinin yanı sıra ISO/IEC 17025’in ve ISO 9001:2015’in kalite ve teknik maddeleriyle uyumlaştırılmıştır. Risk ve fırsat odaklı ve sürekli iyileştirmeye teşvik eden bir sistem üzerinde durulmaktadır. Diğer bir belirgin değişiklik ise standardın ilgili olduğu ISO 13528:2022 standardındaki revizyonları entegre etmek ve ISO/CASCO PROC 33 ortak ögeleri yansıtmak şeklindedir. Yeterlilik testi hazırlık aşamasında deney ve kalibrasyon faaliyetleri ile ilgili hususlarda ISO/IEC 17025:2017 standardına ve sertifikalı referans malzeme kullanılması durumunda ise ISO/IEC 17034:2016’a doğrudan atıf bulunmaktadır. Ayrıca ISO/IEC 17043:2010 versiyonundaki Ek C'nin silinmesi ve Ek A ve Ek B'nin revizyonunun gerçekleştirilmesi söz konusudur.

Yararlı Bağlantılar:

TSE Standart Arama: https://intweb.tse.org.tr/Standard/Standard/StandardAra.aspx

ISO’nun Sitesi: https://www.iso.org/standard/80864.html

ISO/IEC ISO 17043:2023 eğitimleri hakkındaki bilgilendirmeler ilerleyen günlerde TÜRKAK internet sitesinden ilan edilecektir.
 

TARİH

FAALİYETLER

09 MAYIS 2023

ISO/IEC 17043:2023 standardı yayımlandı.

MAYIS 2023-NİSAN 2024

TÜRKAK tarafından geçişe yönelik hazırlıkların tamamlanması

1 NİSAN 2024 VE SONRASI

İlk akreditasyon başvurularının sadece ISO/IEC 17043:2023 standardına göre kabul edilmesi

1 NİSAN -1 EYLÜL 2024

Akredite laboratuvarlar rutin gözetim/kapsam genişletme/akreditasyon yenileme denetimlerinin UDK’nin tercihine göre standardın 2010 veya 2023 versiyonuna göre gerçekleştirilmesi

1 EYLÜL 2024 VE SONRASI

Tüm ilk akreditasyon denetimlerinin ISO/IEC 17043:2023 standardına göre yapılmaya başlanması

1 EYLÜL 2024 VE SONRASI

Tüm rutin gözetim/akreditasyon yenileme/kapsam genişletme denetimlerinin ISO/IEC 17043:2023 standardına göre yapılmaya başlanması

31 MAYIS 2026

ISO/IEC 17043:2023 standardına geçişin tamamlanması. Bu tarihten sonra ISO/IEC 17043:2010 versiyonuna göre verilmiş olan akreditasyonlar geçerli olmayacaktır.