T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

16.11.2021  Duyurular
TÜBİTAK UME Sıcaklık Laboratuvarı tarafından “Platin Direnç Termometre Kalibrasyonu” başlıklı laboratuvarlar arası karşılaştırma düzenlenecektir

Laboratuvarlar arası karşılaştırmalar (LAK) ve yeterlilik deneyleri (YT), kalibrasyon / test laboratuvarlarının teknik yeterliliklerini değerlendirmede önemli araçlardan birisidir. Bu husus, TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardında ve ilgili TÜRKAK rehber dokümanlarında da belirtilir. Akredite laboratuvarların veya akreditasyon için başvuran laboratuvarların, akreditasyon kapsamlarındaki ölçüm büyüklükleri ile ilgili LAK ’lara katılmaları ve başarılı sonuçlar elde etmiş olmaları TÜRKAK tarafından aranan bir gerekliliktir.

TÜBİTAK UME Sıcaklık Laboratuvarı tarafından, ülke içinde kalibrasyon laboratuvarlarının sıcaklık ölçümlerindeki güvenilir ve düşük belirsizliği hedefleyen karşılaştırma ihtiyacı göz önüne alınarak Platin Direnç Termometre kalibrasyonu alanında tüm sıcaklık aralığını kapsayacak iki farklı LAK organize edilmesi planlanmaktadır.

Bu karşılaştırmalardan ilki düşük ve orta sıcaklık bölgesini kapsayacak şekilde -80 °C ile 200 °C aralığında düzenlenecektir.

İkinci karşılaştırmanın hedefi yüksek sıcaklık bölgesi olup, 0 °C ile 650 °C sıcaklık aralığında gerçekleştirilecektir.

Karşılaştırmalara katılım sağlayacak laboratuvarlar daha detaylı bilgiye https://www.ume.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/platin-direnc-termometre-kalibrasyonu-karsilastirmasi-duyurusu üzerinden ulaşabilirler.