T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

23.07.2019  Duyurular
TÜRKAK, OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları alanında ilk uygunluk beyanını vermiştir

İyi Laboratuvar Uygulamaları (İLU) Klinik çalışmalar dışındaki sağlık ve çevre güvenliği çalışmalarının planlanması, yapılması, izlenmesi, kaydedilmesi, arşivlenmesi ve rapor edilmesi şartları ve yönetim usulleri ile ilgili kalite sistemidir. İLU prensiplerinin amacı, çalışmanın kalitesinin, güvenilirliğinin, bütünlüğünün; doğrulanabilir sonuçların raporlanmasının ve verilerin izlenebilirliğinin güvence altına alınmasıdır.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 632 sayılı maddesinde ve 27516 sayılı 9 Mart 2010 tarihli resmi gazetede yayınlanan İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik’te belirtildiği üzere Ulusal İzleme Otoritesidir.

2018 yılında AB-0001-IL nolu T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tüketici Güvenliği ve Halk Sağlığı Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı’na kendi talepleri üzerine İyi Laboratuvar Uygulamaları (İLU) denetimi gerçekleştirilmiştir. Denetim sonucunda 04.07.2019 tarihi itibarıyla kuruluş, TÜRKAK tarafından verilen ilk OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları Uygunluk Beyanını almaya hak kazanmıştır. Başarılarından ötürü T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tüketici Güvenliği ve Halk Sağlığı Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı’nı tebrik eder ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz.