T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Haberler

18.01.2022  Haberler
2021’de Neler Yaptık?

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) olarak ülkemizin yetkili tek akreditasyon kuruluşu olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle 2021 senesini pandemi koşullarına rağmen verimli bir şekilde kapatmanın gurunu yaşıyoruz.

2021 senesi boyunca bir yandan akreditasyon faaliyetlerimizi sürdürürken diğer yandan kurumumuzun kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar yaptık

Akreditasyon faaliyetlerinde otomasyon sürecini desteklemek ve süreçleri hızlandırıp daha etkin hale getirmek için devreye aldığımız TÜRKAK Yenilenme Projesi (TÜYEP) kapsamında ilk akreditasyon kararını Eylül 2021 itibariyle almış bulunuyoruz. Yeni portale 2021 senesi içerisinde 955 dosyanın taşınmasına yönelik işlemler tamamlandı. Gelişmiş ve yeni teknolojilere uygun TÜRKAK e-Portali sayesinde tüm süreçler çevrim içi yürütülerek işlemler daha pratik bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

Yeni personel ile insan kaynağımızı güçlendirdik

Türk Akreditasyon Kurumu olarak teknolojik altyapımızı güçlendirdiğimiz gibi insan kaynağımızı da güçlendirmeye devam ediyoruz. 2021 yılı içerisinde TÜRKAK’ta 10 Akreditasyon Uzman Yardımcısı ve 1 Sözleşmeli Bilişim Personeli göreve başladı.

Akredite kuruluş sayısı artmaya devam ediyor

2021 itibariyle TÜRKAK olarak 293 yeni “ilk akreditasyon” kararı alındı. Sene boyunca toplam 1830 denetim gerçekleştirerek akreditasyon faaliyetlerimizi sürdürdük Toplam akredite kuruluş sayısı ise 1979’a ulaştı.

TÜRKAK eğitimleri ile geniş bir kitleye ulaştık

TÜRK Akreditasyon Kurumu olarak 2021 senesi içerisinde toplamda 294 eğitim etkinliği düzenledik. Bu eğitimlere 10 binin üzerinde katılımcı ilgi gösterdi. Gerçekleştirilen eğitimler sayesinde Kurumumuz bünyesindeki personelin gelişimine destek sağladığımız gibi denetçi ve teknik uzmanlarımızın akreditasyon konusundaki bilgi birikimlerine katkıda bulunduk.

 

 

Düzenlediğimiz etkinliklerle akreditasyon hakkındaki farkındalığı artırdık

IPA-II projesi kapsamında organize ettiğimiz eğitimlerin yanı sıra düzenlediğimiz Dünya Akreditasyon Günü, Üniversite Personeli İçin Akreditasyon Hakkında Bilgilendirme Günleri, Akreditasyon Konusunda Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamu Kurumlarına Yönelik Bilgilendirme Semineri, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları için Bilgilendirme Semineri, Üniversite Personeli için Akreditasyon Hakkında Bilgilendirme Günleri etkinlikleri ile akreditasyon bilincini artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirdik.

Denetçi ve Teknik Uzman kadromuz genişliyor

Akreditasyon faaliyetlerine artan talebi en verimli bir şekilde karşılayabilmek için Denetçi ve Teknik Uzman Havuzumuzu alanında başarılı ve yetkin isimlerle genişletmeye özen gösteriyoruz. Bu bağlamda 2021 senesi içerisinde 27 alanda ilana çıkarak havuzumuza 115 yeni Denetçi ve Teknik Uzman dahil ettik. 2021 yılı sonu itibariyle ise Denetçi ve Teknik Uzmanlarımızın toplam sayısı 1564’e ulaştı.

Şeffaflığa, güvenilirliğe ve bilgi paylaşımına değer veriyoruz

TÜRKAK olarak iletişime açık ve şeffaf bir yaklaşım sergiliyoruz. 2021 senesi boyunca Kurumumuza toplam 751 adet bilgi edinme başvurusu, şikâyet ve itiraz iletisi gönderildi. Kurumsal İletişim Müdürlüğümüzün sorumluluğunda ilerleyen süreç kapsamında ilgili birimlerimiz ileti sahiplerine konu hakkında geri dönüş sağladı.

Kurumumuzda etik duyarlılığı güçlendirmeyi ve görevlerin ifasında adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine uygun hareket etmeyi destekleyen Etik Yönergemizi 25 Kasım 2021’de yayımladık.

Uluslararası iş birliklerimizi geliştiriyoruz

2021 senesi içerisinde TÜRKAK olarak diğer ülkelerin akreditasyon kuruluşları ile iş birliğini geliştirmeye özen gösterdik.

Diğer ülkelerin akreditasyon kurumlarıyla ikili iş birliğinin geliştirilmesine yönelik Rusya (Federal Akreditasyon Servisi) ve Azerbaycan (AZAK) Akreditasyon Kurumları ile Mutabakat Muhtırası imzaladık ve böylece TÜRKAK’ın mutabakat zaptı imzaladığı kuruluş sayısı 24’e ulaştı.

Yabancı akreditasyon kurumlarıyla iş birliği geliştirilmesi ve destek faaliyetleri kapsamında Hırvatistan Akreditasyon Kurumundan (HAA) ve Kazakistan Ulusal Akreditasyon Merkezinden (NCA) gelen talepler çerçevesinde iki ülkenin akreditasyon kuruluşlarına yönelik eğitimler organize ettik.

 

Ayrıca 2021 yılı içerisinde; başta İngiltere Akreditasyon Kurumu (UKAS) ve Almanya Akreditasyon Kurumu (DAkkS) olmak üzere, 6 ülkenin akreditasyon kurumları adına 13 adet taşeron denetim gerçekleştirdik.

 

Yeni akreditasyon alanlarında da faaliyet göstermeye başladık

Ülkemizin ve paydaşlarımızın ihtiyaçlarına yanıt vermek, yeni teknolojilere ayak uydurmak ve ülkemizin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla TÜRKAK olarak potansiyel yeni akreditasyon alanlarını sıkı bir şekilde takip etmekte ve bu alanlarda akreditasyon verilmesi çalışmalarını hızlı bir şekilde gerçekleştirmekteyiz.

Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde aşağıdaki alanlarda akreditasyon vermeye başladık ve/veya bu alanlarda ilk akreditasyonu verdik.

  • Havacılık, Uzay ve Savunma Kuruluşları Kalite Yönetim Sistemleri (EN/AS 9100 Serisi) Belgelendirme Faaliyetleri
  • Uluslararası Havacılık için Karbon Dengeleme ve Azaltma Programı, CORSIA
  • ISO/IEC 27701 ve ISO/IEC 20000-1 Kişisel Verilerin Yönetim Sistemi 
  • ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmetleri Yönetim Sistemi

 

2022 yılı içerisinde de ülkemizin ve paydaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda yeni akreditasyon alanlarına giriş için çalışmalara devam ettiğimizi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.