T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Haberler

10.04.2018  Haberler
Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) 2018 Yılı Mart Ayı Muayene Komitesi Toplantısı

Kurumumuzun da iki temsilci ile katıldığı Avrupa Akreditasyon Birliğinin (EA) 35. Muayene Komitesi (IC) İNGİLTERE, Windsor’da 42 Ulusal Akreditasyon Kurumu ve EUROLAB’ın temsilcilerinden oluşan 55 katılımcı ile 13 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi. Bu toplantı Orbay EVRENSEVDİ’nin 2017 yılının Eylül ayında gerçekleşen toplantıda seçilmesinin ardından, EA Muayene Komitesi Başkan Yardımcısı olarak katıldığı ilk toplantı oldu. Ayrıca, 2017 yılı Eylül ayında seçilmesinin ardından, Javier Barroso (ENAC, İspanya) EA Muayene Komitesi Araç Muayene Teknik Ağının toplantı organizatörlüğünü devraldı ve EA ve CITA (Uluslararası Motorlu Taşıt Muayene Komitesi) iş birliği için bir TFG (Task Force Group – Görev Gücü Grubu) kurulması kararlaştırıldı. Bu Teknik Ağın 2 yıllık çalışma için Görev Tanımları (ToR – Terms of Reference) taslak dokümanının tamamlaması gerektiği ve ilgili faaliyetlerin yeniden değerlendirileceği görüşüldü..

Ayrıca toplantıda, çeşitli konulara odaklanılarak verimli müzakerelerde bulunuldu.. Bunlar:

 Yeni standart EN ISO/IEC 17025

Standardın 2017 yılı sonunda yayınlanan yeni versiyonu muayene kuruluşlarının akreditasyon sürecinde göz önünde bulundurulabilecek iki değişiklik içermektedir:

- taşeron kullanımı artık mevcut değil

- numune alma tek başına bir faaliyet olabiliyor (Eğer numune alınan madde sonrasında teste tabii tutulacak ise, numune almanın akreditasyonu tek başına bir faaliyet olarak yeni ISO/IEC 17025:2017 ye göre artık mümkün). Normalde yeni standarda göre laboratuvarları denetlemiyor olmalarına rağmen, EA Ulusal Akreditasyon Kurumlarının, muayene kuruluşları denetçilerine de bu doğrultuda eğitim vermesi gerektiğine karar verildi..

EUROLAB temsilcisi Andreas Kinzel tarafından da ISO/IEC 17025:2017 standardının yeni şartları hakkında EUROLAB’daki son gelişmeler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Temsilci muayene alanında da risk temelli yaklaşımın (örneğin; tarafsızlık risklerinin değerlendirilmesi, muayene faaliyetinin kendi riski) benimsenmesini önerdi. Ancak bu görüşüne muayenenin risk temelli bir yönetim sistemi istemediği gerçeği ile karşı çıkıldı. Temsilci, EA Laboratuvar Komitesinin, risk temelli yaklaşımın laboratuvarlar tarafından uygulanması için kriteleri ve Ulusal Akreditasyon Kurumlarının denetimlerinde denetlenecek kriterleri detaylı ve açık bir şekilde tanımlaması gerektiğini ekledi.

EA 2025 Stratejisi

Muayene Komitesi Başkanı, Rolf Straub (SAS, İsviçre) “tek ses” konseptinin konsolide bir EA cevabı olarak EA içerisinde geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Bazen birbirinden küçük farklarla ayrılan ilk görüşlerin, sonrasında EA Muayene Komitesi Gözden Geçirme Grubu (EA Muayene Komitesi SSSlar sorumlusu) tarafından birleştirilmiş net bir cevaba dönüştürülmesine dayalı olan EA Muayene Komitesi “Sık Sorulan Sorular”ı EA tek sesinin nasıl olabileceğinin hâlihazırda iyi bir göstergesidir.

Akreditasyon Kapsamı

Muayene Komitesi Başkanı, akreditasyon sertifikalarındaki aşağıdakileri kapsayan muayene kapsamlarında Haziran ayı sonuna kadar cevaplanacak yeni bir anket sundu:

- Basınçlı ekipmanlar (düzenlenmiş alan)

- Asansörlerin periyodik muayenesi (düzenlenmemiş alanda)

Bu araştırma kolay kıyaslama ve uyumlaştırma amaçları için belirli ve birbirinin aynı vaka çalışmalarına dayanmaktadır. Aynı amaçlar için, kapsamlar yerel dilde değil, İngilizce olmalıdır.

ERA Konuları Hakkında Rapor

Susana Huerta’nın ENAC’tan ayrılmasına istinaden, Curt-Peter Askolin (SWEDAC, İsveç)EA-ERA iş birliği için yeni iletişim kişisi olarak aday olmuşdu.. Kendisinin SWEDAC’tan iş arkadaşı Dick Nummelin, Ortak Emniyet Yönetim (CSM – Common Safety Management) denetim kuruluşları (AsBo) Birliği hakkında, özellikle de konuya ithafen 6 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen toplantıdan bilgileri paylaştı..

EA Muayene Komitesi Üyeleri,  Bağımsız Emniyet Denetçilerinin (ISA – Independent Safety Assessors) ISO/IEC 17020 veya ISO/IEC 17024 standartları altında akredite edilebileceğini vurgulayarak, Bağımsız Emniyet Denetçilerinin kullanımını ele aldı.

ILAC Muayene Komitesi (IC – Inspection Committee) ile ilgili Rapor/Müzakere

EA Muayene Komitesi, ILAC ve ILAC yayınları üzerinde EA etkisini kuvvetlendirmek için, bağımsızlık ve tarafsızlık konularındaki net ve belirsiz noktaların vurgulanması ile birlikte sonuca bağlanması üzerine Ekim 2017’de Vancouver’da gerçekleşen ILAC IC çalıştayından en azından, herhangi bir formda, yazılı bir rapor çıkması gerektiğinde hemfikir oldu..

ILAC IC Çalışma Grubu 5 (WG5 – Working Group 5) toplantı organizatörü, Lutz Höhne (DAkkS, Almanya), Windsor’da gerçekleşen Muayene Komitesinde, 2017 yılının Ekim ayında ILAC Akreditasyon Komitesi (AIC – Accreditation Committee) ve ILAC Muayene Komitesinin birlikte tahribatsız muayene faaliyetleri gösteren kuruluşların akreditasyonu üzerine bir doküman yayınlamayı ve netleştirmeyi kararlaştırdığını raporladı (ILAC IC WG5). Düzenlenmiş bir doküman ILAC Muayene Komitesi ve ILAC Akreditasyon Komitesi içerisinde 30 günlük yorumlana sürecine gönderildi. Yeni bir düzeltilmiş versiyon 2018 yılının Nisan ayında Frankfurt’ta gerçekleşecek olan ILAC Muayene Komitesinde sunulacaktır.

EA Muayene Komitesi, DAkkS’ın ILAC G27 Muayene Sürecinin Bir Parçası Olarak Gerçekleştirilen Ölçümler Rehberinin 2.3 Maddesinin ILAC P15 Muayene Kuruluşları için ISO/IEC 17020’nin uygulanması ve ILAC P8 ILAC Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları: Akredite Laboratuvarlar ve Muayene Kuruluşları Tarafından Akreditasyon Sembollerinin Kullanımı ve Akreditasyon Durumunun İddiası İçin Şartlar ve Rehberlik de dâhil olmak üzere, EN ISO/IEC 17020 şartlarını aştığını iddia etmesi üzerine, bu madenin ifade biçiminin açıklığa kavuşturulmasının talep etti. Küçük bir TFG, ILAC P8 Madde 9’daki mevcut şartları nasıl yorumlamaları gerektiğini bilmek için ILAC Anlaşma Komitesine bir takım sorular hazırladı. ILAC Anlaşma Komitesinden alınan cevap ışığında, ILAC IC ILAC P15 ve ILAC G27 deki ilişkili ifadelerin geçerliliğini 2018 yılının Nisan ayında Frankfurt’ta gözden geçirecek ve TFG Frankfurt’taki gelecek toplantıya girdi olarak, eğer gerekiyorsa, metnin ILAC G27’de nasıl düzeltileceği üzerine bir teklif hazırlayacaktır. Frankfurt’taki ILAC IC toplantısında ayrıca ILAC G27’nin Ek B’sinin ISO/IEC 17025:2017’deki değişiklikler nedeniyle güncellenmesinin gerekli olup olmadığı sorusu da yöneltilecektir.

Onaylanan Dokümanlar

EA Muayene Komitesi 2019 Çalışma Takvimi ile birlikte EA Muayene Komitesi Görev Tanımları (ToR – Terms of Reference) ve Usul Kurallarının (RoP – Rules of Procedure) revizyonu 2018 Yılının Mayıs ayında EA Genel Kurulunda (GA – General Assembly) tasdik edilmek üzere onayladı..

Bir sonraki EA Muayene Komitesi Toplantısı PCA’nın ev sahipliğinde, 14 Eylül’de bir çalıştayı içerecek şekilde 13-14 Eylül 2018 de Varşova, Polonya’da gerçekleşecektir.

Avrupa Akreditasyon Birliği’nin (EA) resmi web sitesinde toplantıya ilişkin yayımlanan habere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak erişebilirsiniz.

http://www.european-accreditation.org/information/ea-inspection-committee-organized-its-35th-meeting-on-13-march-2018