T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Haberler

25.03.2019  Haberler
Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) 37. Belgelendirme Komitesi Toplantısı

EA 37. Belgelendirme Komitesi (CC) Toplantısı 13-14 Mart 2019 tarihlerinde Oslo’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya yaklaşık 60 Akreditasyon Kuruluşu ve 6 EA Paydaş Kuruluşu temsilcileri katılım sağlandı.

EA CC Gözden Geçirme Paneli Başkanı ve Sistem Akreditasyon Birimi Başkanı Salih YÜKSEL, Personel Akreditasyon Birimi Başkanı Turgay ÖZTÜRK ve EA-6/02 revizyon grubu üyesi Akreditasyon Uzmanı Sami ARIK toplantıda Kurumumuzu temsil etmiştir.

Toplantıda Akreditasyon Kuruluşlarından gelen 27 soru görüşüldü. EA CC-Gözden Geçirme Paneli Başkanı olarak görev alan Sn. Salih Yüksel başkanlığında bahse konu sorular cevaplandırıldı. Gündeme alınan soruların genellikle IAF MD dokümanları ve Onaylanma Amaçlı Akreditasyon konularına yönelik olduğu görüldü.Toplantıda IAF MD dokümanlarının statüleri ele alındı. ISO CASCO’nun bazı açıklamaları (clarifications) ile EA’nın yorumlarının farklı olduğu dile getirildi.

Yapılan uygunluk değerlendirmesinin ürün belgelendirmesi veya yönetim sistemi belgelendirmesi kapsamında değerlendirilmesi hususunda bilgilendirici bir rehber olarak yayımlanması planlanan rehber dokümanın statüsü görüşüldü.

Sistem Akreditasyon Birimi Başkan olan Salih Yüksel’in de üyesi olduğu yönetim sistemi kapsamlarının harmonizasyonuna yönelik oluşturulan görev gücü grubunun (Task Force Group) hazırlamakta olduğu taslak rehber dokümanın bir sonraki toplantıda ele alınacağı bilgisi verdi.

Akreditasyon Uzmanı Sami ARIK’ın üyesi olduğu EA 6/02 dokümanı revizyon grubunun çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Dokümanın ISO/IEC 17021-1 ve ISO/IEC 17065 gereklilikleri dikkate alınarak gözden geçirileceği konuşuldu. Toplantıda EA 2/17 dokümanın revizyonu ve ISO 17029 standardının hazırlık çalışmaları, ISO/TS 23403, ISO/TS 23403,  ISO 37001, GDPR Regülasyonu kapsamındaki belgelendirme ve uygulamaları, EU ETS, Gıda ve Çevre Çalışma Gruplarının toplantılarının çıktıları ve yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verildi.

Bir sonraki Belgelendirme Komitesi Toplantısının 3-4 Eylül 2019 tarihleri arasında DAKKS’ın ev sahipliğinde Berlin’de yapılması hususu teyit edildi.