T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Haberler

20.05.2019  Haberler
Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) 41. Çok Taraflı Anlaşma Konseyi (MAC) Toplantısı

İzlanda Akreditasyon Kurumu’nun (ISAC) ev sahipliğinde 41. Toplantısı düzenlenen ve Kurumumuz temsilcilerinin de yer aldığı Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) Çok Taraflı Anlaşma Konseyi (MAC) toplantısı EA üyesi akreditasyon kurumları temsilcilerinin katılımlarıyla 8 – 9 Mayıs 2019 tarihinde İzlanda’nın Reykjavik kentinde gerçekleştirildi. Toplantıya 60’ın üzerinde EA üyesi Akreditasyon Kuruluşu temsilcisi katılım sağladı. Bahse konu toplantıda Kurumumuzu temsilen TÜRKAK Genel Sekreter Vekilimiz Sayın Orbay EVRENSEVDİ ve Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Ahmet GÖZÜKÜÇÜK katılım sağladı. Ayrıca toplantıda MAC Yönetim Grubu üyesi Kurumumuz personeli Gökhan BİRBİL de MAC Yönetim Grubu üyesi olarak görev aldı.

2017 yılı EA Genel Kurulu sonrası karara bağlanan ve 40. MAC Toplantılarında ele alınan Referans Malzeme Üreticilerinin akreditasyonu konusunda EN ISO 17034’e göre yürütülen faaliyetlerin MLA kapsamına alınması kararlaştırıldı.

Söz konusu toplantıda TURKAK’ın MLA statüsüne ilişkin olarak kararlar da alındı. Bu çerçevede, TÜRKAK’ın iki alanda kapsam genişletme ve ISO/IEC 17011:2017’ye geçişinin değerlendirildiği toplantıda, sürecin başarıyla gerçekleştirildiği teyit edildi. Alınan kararla ISO/IEC 17011:2017 geçişinin başarılı olduğu ve ISO 14065 Doğrulama ve Geçerli Kılma Kuruluşlarının akreditasyonu alanındaki faaliyetlerinin MLA kapsamına alındığı bildirildi. ISO 17034 Referans Malzeme Üreticileri akreditasyonu faaliyetlerinin ise daha önce ISO Guide 34’e göre akredite olmuş

kuruluşun ISO 17034’e geçişinin sağlanmasının ardından MLA kapsamına alınması karara bağlandı.

Diğer taraftan Mısır, Macaristan, Slovenya, Slovakya, İtalya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, İspanya, İrlanda, İsrail ve Malta Akreditasyon Kuruluşlarının da MLA kapsamları konusunda görüşmeler yapıldı. Ayrıca, EA MAC üyelerince yapılan görüşmelerde TURKAK, ACCREDIA, BELAC, CAI, ENAC, INAB, ISRAC, SNAS, TUNAC’ın ISO/IEC 17011:2004’ten ISO/IEC 17011:2017’ye geçişlerini başarıyla tamamladıklarına dair görüşmeler yapıldı ve geçiş sürecinin tamamlandığı üyelerce onaylandı.

Toplantı sonrasında katılım sağlayan tüm ülke temsilcilerine teşekkür edildi, yapılan çalışmaların izlenmesi ve görüşülmesi adına bir sonraki toplantının 2019 Ekim ayında Litvanya Akreditasyon Kurumu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilmesine karar verildi.