T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Haberler

18.10.2019  Haberler
Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) Muayene Komitesinin (IC) 38. Toplantısı, 05-06 Eylül 2019 tarihlerinde Berlin’de gerçekleştirildi

Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) Muayene Komitesinin (IC) 38. Toplantısı, 05-06 Eylül 2019 tarihlerinde Berlin’de gerçekleştirildi.
Kurumumuzun da iki temsilci ile katıldığı Avrupa Akreditasyon Birliği Muayene Komitesi (IC) 38. Toplantısı, 41 Ulusal Akreditasyon Kurumu ve EUROLAB’dan toplamda 52 katılımcı ile 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde Berlin/ALMANYA’da gerçekleştirilmiştir.
Bir Sonraki Başkan Yardımcısı: Toplantıda Norveç Akreditasyon Kuruluşundan Brian REED, 2020-2021 dönemi için muayene komitesi başkan yardımcısı seçilmiştir.
Toplantıda temel olarak ele alınan konular aşağıda yer almaktadır:
Akreditasyon Kapsamlarının Harmonizasyonu:
Basınçlı ekipmanlar ve asansörlerin periyodik muayenesi kapsamları için yapılan anketin sonuçlarına göre akreditasyon kurumlarının kapsamların sunumlarına ilişkin yaklaşımında net benzerliklerin yanı sıra farklılıkların da olduğu vurgulandı. Sunulan kapsamların özellikleri ile birlikte ortak unsurların altı çizildi.
Harmonizasyonun sağlanması amacıyla muayene kapsamlarını sunarken bu benzerliklerden faydalanmaya ve benzer bilgiler içeriyor olmalarına rağmen başka kurumlarca farklı şekilde sunulabildiğinin farkında olmaya davet edilmiştir.
Olay Yeri İnceleme Alanında TS EN ISO/IEC 17020 Standardının Uygulanması:
Toplantı öncesinde yapılan ankete dayanarak olay yeri inceleme alanında akreditasyon kapsamlarının sunumu kısaca ele alınmıştır. EA IC bu özel alanda harmonizasyonun sağlanmasının faydalı olacağını kararlaştırmıştır. 2020 yılında Olay Yeri İnceleme faaliyetleri için bir görev gücü grubu(TFG) kurulması ihtimaller dâhilindedir.
Araç Muayene ve Tip Onay:
EA 5/02 “Motorlu Araçların ve Römorklarının Yola Elverişliliğinin Periyodik Muayenesinde ISO/IEC 17020’nin Uygulanması hakkında EA Rehberi’nin revizyonu yapılması kararlaştırılmıştır. Kasım 2019 da EA Genel Kuruluna yeni iş öğesi teklifi sunulacaktır.
Otomotiv sektöründeki tip onay faaliyetleri ve yasal şartlar ile ilgili detaylı bilgilendirmeler yapılması sonrasında bu alana yönelik bir çalışma grubu kurulması değerlendirmeye alınması kararlaştırılmıştır. 2020 yılında Tip Onay faaliyetleri için bir görev gücü grubu(TFG) kurulması ihtimaller dâhilindedir.
​Muayene Komitesi Sık Sorulan Sorular (SSS) Veri tabanı:
TÜRKAK tarafından tasarlanan, gelişmiş arama ve takip etme seçeneklerini sunan Muayene Komitesi Sık Sorulan Sorular (EAIC-SSS) veri tabanı komite üyelerine taslak proje olarak sunulmuştur. Komite üyeleri, sunulan veri tabanını olumlu karşılamış ve geliştirilmesi üzerine değerlendirmelerini iletmişlerdir. Taslak EAIC-SSS veri tabanının EAIC tarafından erişilebilir hale getirilip getirilmeyeceğine dair değerlendirmeler 2020 yılında daha detaylandırılarak devam edecektir.
Muayene kuruluşlarının kapsamı, yasal şartlara göre uygulamaları ve muayene prosedürlerine ilişkin Çalıştay:
Toplantının ikinci gününde aşağıdaki konuların görüşüldüğü çalıştay gerçekleştirilmiştir.

  • Muayene kuruluşlarının akreditasyon kapsamları,
  • Muayene kuruluşlarının yasal şartlara göre muayene yaptığı durumlarda Akreditasyon Kurumlarının değerlendirmeleri (kapsam sunumunda kabul edilebilir detaylar ve kapsam sunumuna bağlı olarak doğaçlama özgürlüğü ölçüsü)

2020 Eylül ayında Paris’te yapılacak muayene komitesi toplantısında muayene faaliyetlerinde “kalibrasyon" ve “verifikasyon" ve nihayetinde ILAC P15’in yeni versiyonu konuları ile ilgili bir çalıştay gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.
ILAC P15 Revizyonu:
EA IC üyeleri ILAC P15 dokümanının revizyon taslağının üzerinden geçmeye ve 11 Ekim 2019 tarihine kadar görüş vermeye teşvik edildi.
EAIC üyelerinin büyük çoğunluğu, EAIC Başkanı tarafından 25 Ekim 2019’da Frankfurt’ta yapılacak ILAC IC toplantısında öne sürülmek üzere, aşağıdaki hususlarda hemfikir oldular:

  • Tarafsızlığa risklerin tanımlanması hakkındaki 4.1.3c maddesinin çıkarılması
  • Yetkilendirme kayıtları hakkındaki 6.1.10a maddesi altına yapılan eklemenin çıkarılması
  • Sayfa 15 de yer alan Seçenek A ve B altında sunulan değişikliklerinin tamamının, okuyucuya herhangi bir katma değeri bulunmadığı gerekçesi ile çıkarılması

Bu toplantı EA Muayene Komitesine 8 yılını adayan Rolf Straub (SAS) tarafından başkanlık edilen son toplantı olmuştur. Yeni dönemin başkanı Orbay Evrensevdi (TÜRKAK), Rolf’un komiteye ve komite üyelerine verdiği büyük hizmetler ve kattığı değerler için EA IC üyeleri adına derin şükranlarını iletti.
Bir sonraki EA Muayene Komitesi Toplantısı Bulgaristan Akreditasyon Kuruluşunun (BAS) ev sahipliğinde, 10 Mart 2020 de Sofya’da gerçekleşecektir.

Avrupa Akreditasyon Birliği’nin (EA) resmi web sitesinde toplantıya ilişkin yayımlanan habere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak erişebilirsiniz.

https://european-accreditation.org/ic-meeting-harmonization-of-scope-of-accreditation-iso-iec-17020-in-crime-scene-investigation/