T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Haberler

08.02.2019  Haberler
Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) Tarafından MLA kapsamının genişletilmesi amacıyla yapılan Eş Değerlendirme Denetimi tamamlandı

Avrupa Akreditasyon Birliği’nin (EA)  tam üyesi konumunda bulunan ve MLA (Çok Taraflı Tanıma Anlaşması) tarafı olan TÜRKAK’ın, yeni akreditasyon alanlarına yönelik faaliyetleri kapsamında TS ISO 17034’e göre “Referans Malzeme Üreticilerinin Akreditasyonu” ve TS EN ISO 14065’e göre “Sera Gazı Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu” alanlarında MLA kapsam genişletme başvurusunu değerlendirmek amacıyla Eş Değerlendirme Denetimleri yapıldı.. Ayrıca TÜRKAK Yönetim Sisteminin temelini oluşturan TS EN ISO/IEC 17011:2017 standardının geçiş çalışmaları da söz konusu Eş Değerlendirme Denetiminde değerlendirildi..

4–8 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Eş Değerlendirme Denetimlerinde ekip lideri olarak Fredrik Langmead ve ekip üyeleri Phil Shaw, Ursula Ellerbeck ve Katarzyna Wisniewska, uzmanlık alanlarında hem ofis denetimlerini tamamladılar  hem de şahit denetimlerini gerçekleştirdiler..

TÜRKAK Genel Sekreter Vekili Sayın Orbay EVRENSEVDİ, Eş Değerlendirme Denetimi kapanış toplantısında tüm denetim süreçlerindeki yapıcı tavırları, yakın çalışma prensipleri ve olumlu katkıları dolayısıyla EA Eş Değerlendirme ekip üyelerine, süreçte katkı sağlayan TÜRKAK personeline, şahit denetimlerin gerçekleştirildiği uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve diğer paydaşlarımıza teşekkürlerini bildirdi..