T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Haberler

09.06.2014  Haberler
Bakanımız Sayın Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun Dünya Akreditasyon Günü vesilesiyle yayınladığı mesaj

9 Haziran, Dünya Akreditasyon Günü olarak her yıl dünya çapında kutlanmakta ve Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) tarafından belirlenen bir konu üzerinde farkındalık artırılmaktadır. Bu yıl altıncısı kutlanan "Dünya Akreditasyon Günü"nde 2014 yılının teması, “Akreditasyon: Enerji temininde güven” olarak belirlen durumdadır.

Globalleşen dünyamızda artan enerji ihtiyacı ve tüketimi birçok değişikliği de beraberinde getirmiş, yeni kaynakların, yöntemlerin ve çözümlerin üretilmesine yol açtı. Çağımızın vazgeçilmez unsuru olan enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması çok önemli hale geldi. Bu çerçevede uygunluk değerlendirme hizmeti veren laboratuvar, muayene kuruluşu ve belgelendirme kuruluşlarının hem geleneksel hem de yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji tedarik edilmesinde oynadıkları rol gitgide artmaktadır. Akreditasyon kurumları da bu alandaki uygunluk değerlendirme faaliyetlerine güven ortamının oluşmasına katkıda bulunmaktadır. 

Diğer yandan, Enerji ve Çevre, Avrupa Birliği Müktesebatında iki bağımsız faslı teşkil etmekte olup AB uyum sürecinde pek çok düzenlemeyi içermektedir. Malların Serbest Dolaşımı faslında da AB’nin pek çok teknik düzenlemesi bulunmaktadır. Tüm bu düzenlemelerde, özellikle kaliteli ve sürdürülebilir enerji temininde akreditasyon sisteminin gerekliliği ve sağladığı fayda açıkça belirtilmektedir.

Akreditasyon; uygunluk değerlendirme kuruluşlarının faaliyetlerini tarafsız, bağımsız ve yetkin bir şekilde yapmalarını uluslararası standartlar çerçevesinde yapılan denetimlerle garanti altına alır. Yapılan test ve kalibrasyon sonuçları ve düzenlenen uygunluk raporları ve sertifikalar ile genel olarak akreditasyon süreci, kamu veya özel sektör, üretici veya tüketici tüm kesimlerin enerji tedarikinde ihtiyaç duyduğu güveni sağlamaktadır.

Ülkemizde 2001 yılından bu yana Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından sunulan akreditasyon hizmeti sonucu, laboratuvarlar, muayene kuruluşları, ürün, personel ve yönetim sistemleri belgelendirme kuruluşlarından oluşan bine yakın kuruluş akredite edilmiş durumdadır.. Sunduğu uluslararası kabul görmüş akreditasyon hizmeti ile TÜRKAK, üretici, sanayici ve ihracatçılarının uygunluk değerlendirme alanında dış ülkelere bağımlılığını sona erdirmiş, ayrıca ülkemizde üretimin kalite ve standartlarının yükseltilmesine ve ihracatın artmasına katkı sağlamaya devam etmektedir..

Bu vesilesiyle, ülkemizdeki ve uluslararası alandaki paydaş kurum ve kuruluşların, üretici, tüketici ve özellikle bu yılın teması olan enerji sektöründe hizmet veren kurum ve kuruluşlarımızın 9 Haziran Dünya Akreditasyon Gününü kutlar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci