T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Haberler

15.09.2021  Haberler
Deney, Kalibrasyon, Belgelendirme ve Ürün, Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlıkları Denetçi ve Teknik Uzmanlarına yönelik Denetçi Deneyim Paylaşım Seminerleri 14 – 15 Eylül 2021 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, T.C. Dışişleri Bakanlığı Türk Akreditasyon Kurumu tarafından yürütülen Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonunda TÜRKAK’ın Kapasitesinin Artırılması Teknik Destek Projesi kapsamında; Deney, Kalibrasyon, Belgelendirme ve Ürün, Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlıkları Denetçi ve Teknik Uzmanlarına yönelik Denetçi Deneyim Paylaşım Seminerleri, Denetçi ve Teknik Uzmanların video konferans yoluyla katılım sağladığı hibrit bir toplantı olarak 14 – 15 Eylül 2021 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonunda TÜRKAK’ın Kapasitesinin Artırılması için Teknik Destek Projesi, akreditasyon alanındaki yeni gelişmeler doğrultusunda Türk Akreditasyon Kurumunun teknik kapasitesini hem Avrupa hem de uluslararası arenada artırmayı hedefliyor.

Müderrisoğlu: “Kurum olarak şunun teminatını verebilirim ki; her kararımızda, her icraatımızda ahlaki, etik, ilkesel ve kurumsal önceliklerle adım atıyoruz.”

Denetçi ve teknik uzmanlara yönelik düzenlenen seminerlerin açılış konuşması, TÜRKAK Genel Sekreteri, Sayın Banu Müderrisoğlu tarafından gerçekleştirildi. Genel Sekreter Müderrisoğlu konuşmalarında, uzman ve denetçilerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını ve en kısa zamanda yüz yüze gerçekleştirecekleri etkinliklerin temennisinde bulunurken, son 1 yılda TÜRKAK’ta yapılan Danışma Kurulu Yönetmeliği gibi mevzuatsal anlamda değişikliklerin yanı sıra R10.16 Denetçi ve Bilirkişi Harcama Rehberi gibi Denetçi ve Teknik Uzmanlara yönelik dokümanlar üzerinde de revizyonlar yapıldığını belirtti. Ayrıca TÜRKAK’ın görev ve sorumlulukları çerçevesinde verdiği hizmetlere yönelik etik ilkeleri belirlemek ve bu hizmetleri yürüten personelin ve bilirkişilerin görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili uyması gereken ilkelere dair bir Etik Yönerge hazırlandığını ekledi. Her kararın ve icraatın; ahlaki, etik, ilkesel ve kurumsal önceliklerle, kişisel inisiyatif ve imtiyazlara yer bırakmayan, ölçülebilir, hukuki ve yazılı dayanakları olduğunu ifade eden Müderrisoğlu, tüm bunlarda istişare ve kuvvetli iletişime büyük önem verildiğini söyledi.

Diğer yandan TÜRKAK Genel Sekreter Yardımcıları Sayın Serhat Gök ve Sayın Dr. Kürşat Özdemir ise konuşmalarında; Denetçi ve Teknik Uzmanların yetkinlikleriyle birlikte, kişisel beceri ve karşılıklı iletişimlerinin de en az yetkinlikler kadar önem arz ettiği değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKAK ve Proje hakkında genel bilgilendirmelerle devam eden seminerlerde, TÜRKAK’ın faaliyetleri ve bunun yanı sıra Proje faaliyetleri, Proje kapsamında çalışma yürütülen sektörler, Strateji Geliştirme Başkanı Sayın  Ömer Sarı tarafından detaylı olarak katılımcılarla paylaşıldı.

Seminerin ilk gününde akreditasyonla ilgili ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeler Deney Akreditasyon Başkanı Sayın Emre DURMUŞ ve Kalibrasyon Akreditasyon Başkanı Sayın Fatih EĞİLMEZ tarafından katılımcılara aktarılırken; ikinci gününde ise AB uyum mevzuatı alanında yeni akreditasyon programlarına ilişkin bilgilendirme Ürün, Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanı Sayın Ahmet GÖZÜKÜÇÜK tarafından; TÜRKAK’ın teknik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yapılan faaliyetler ve hizmet sunulmaya başlanan gönüllü alandaki yeni akreditasyon programlarına ilişkin bilgilendirme de Belgelendirme Akreditasyon Başkanı Sayın Seher BATUR tarafından yapıldı.

Diğer yandan, Denetçi / Teknik Uzman Havuzu Müdürü Sayın İhsan Emre BİLİCİ, süreçlerdeki yenilikler ve teknik düzenlemeler konusunda Denetçi ve Teknik Uzmanları bilgilendirdi.

Seminerde ayrıca, Türkiye’de akreditasyon ve TÜRKAK’taki güncel gelişmeler, pandemi sürecinde TÜRKAK denetimleri ve uyulması gereken kurallar, pandemi sürecinde uzaktan yürütülen faaliyetler ve TÜRKAK politikası, TÜRKAK’ın yeni faaliyet alanları gibi konu başlıkları TÜRKAK yetkilileri tarafından konu ile ilgili Denetçi ve Teknik Uzmanlarla aktarıldı.

Seminerler, Denetçi ve Teknik Uzmanların interaktif olarak katılım sağladığı panel oturumunda soruların canlı olarak cevaplanmasıyla sonlandı.

Denetçi Deneyim Paylaşım Seminerlerine, dün ve bugün yaklaşık 1000 denetçi ve teknik uzman katılım sağladı.