T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Haberler

20.06.2022  Haberler
Genel Sekreter Banu Müderrisoğlu 2021 Yılı Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı Sonrasında Mesaj Yayınladı

Bugün  yönetim ekibi  ve değerli çalışma arkadaşlarımla birlikte TÜRKAK yönetim sisteminin uygunluğunun, etkinliğinin ve sürekliliğinin değerlendirilmesi, ihtiyaçların tanımlanabilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gündemiyle bir araya gelerek “Yönetimin Gözden Geçirmesi” toplantısını gerçekleştirdik.

Pandeminin etkisini kaybettiği daha umutlu  ve toparlanma sürecine girdiğimiz bu dönemde, istatistiki verilerle de desteklenen oldukça iyi sonuçlara ulaştığımızı gördük.

Uygulama ve performans değerlendirmeleri birimler tarafından düzenli olarak Üst Yönetimimize raporlanıyor. Bunların yanında gerçekleştirilen iç tetkik sonucunda tespitlerimiz ve iyileştirmelerimizle devamlı surette bir gelişmeyi hedefliyoruz.

Bir yandan önemli bir kilometre taşı olarak TÜRKAK’ın kapasitesini ve akreditasyon konusunda farkındalığı artırmayı amaçladığımız IPA-II projemizi başarıyla tamamladık. Bir yandan da Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bağlamında özellikle çevre ve iklim anlamında üzerimize düşen görevleri emin adımlarla gerçekleştiriyoruz.

Türkiye’de faaliyet alanına giren konularda tek yetkili ulusal akreditasyon kurumu olmanın yanı sıra tüm alanlarda uluslararası tanınırlığa sahip olarak öncelikle ülkemizde yerleşik olan ve uluslararası çevrelerden uygunluk değerlendirme kuruluşlarına en iyi çözümleri en kolay ve en hızlı şekilde sunmak öncelikli hedefimizdir. Lideri olduğumuz akredite uygunluk değerlendirme faaliyetleri sektöründe, yenilikçi çözümlerimizle pozitif değişime öncülük etmeye ve  bugünümüze olduğu kadar yarınlara da değer katmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle başarılı sonuçlara ulaşmamızda en önemli payı olan değerli çalışanlarımıza, bizlere daima güvenen tüm iç ve dış paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyor ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Sayın Dışişleri Bakan Yardımcımız ve Yönetim Kurulu Başkanımız Büyükelçi Faruk Kaymakcı’ya saygılarımı arz ediyorum.

Saygılarımla,

Banu Müderrisoğlu

Genel Sekreter