T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Haberler

26.10.2020  Haberler
Genel Sekreter Sayın Banu MÜDERRİSOĞLU, TÜRKAK’taki görevine başlamasının 1. yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı
Değerli Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları, Denetçi ve Teknik Uzmanlarımız, Paydaşlarımız ve Çalışma Arkadaşlarımız,
 
İçinden geçtiğimiz sıkıntılı ancak tarihe iz bırakma fırsatı da tanıyan küresel pandemi döneminde uygunluk değerlendirme faaliyetlerine yönelik gereksinimin daha da önem kazandığına, kalite altyapısının güçlendirilmesinin uluslararası anlamda etkisini artırdığına tanıklık etmekteyiz. 
 
Sanayi, tıp, çevre, tarım, ticaret gibi pek çok alanda kendini sürekli yenileyen faaliyetler ile karşı karşıya olduğumuz günümüzde bu dönüşüme adapte olmak, önümüzdeki dönemin yaşamsal önceliklerinden biri olacaktır. 20. yüzyılın bilinen iş yapma biçimleriyle 21. yüzyılı anlamamız, uygunluk değerlendirme faaliyetleri ve akreditasyon alanlarında ihtiyacı karşılamamız artık mümkün değildir. Bu nedenle TÜRKAK olarak değişim ve yenilenmeden korkmayan bir anlayışla, dijital dönüşümü temel alan, ihtiyaca binaen insan kaynaklarının niteliğinin artırılmasını hedefleyen şekilde, hızlı ve doğru iş yapma anlayışını hayata geçirmek için var gücümüzle çalışmaktayız. 
 
TÜRKAK’ta üst yönetim bayrağını devraldığımız son bir yıldır, ülkemizin ticari ve ekonomik alanlarda gücünün artırılması, global rekabette hakkettiği seviyeye ulaşması adına pek çok önemli adımı atmanın ve Kurumun geleceğine yön verecek projeleri yürütmenin gururunu yaşadığımızı ifade etmek isterim. 
 
20. Yılını kutlayacak kadar deneyimli aynı zamanda da iyileştirmeye açık birçok alanın da bulunduğu Kurumumuza, çağımızın ve bölgemizin gerektirdiği ilerlemeyi kazandırmak için ardı ardına yapısal dönüşüm başlatarak göreve başladık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın ilgisi ve takibi ile temel konularda çözümler için peş peşe adımlar attık. Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun paha biçilmez güven ve desteği, Değerli Yönetim Kurulu Başkanımız Faruk Kaymakcı’nın büyük katkıları ile görevi üstlendik. 
 
Görevi devralışımızın ilk haftasında TÜRKAK’ın 20. Kuruluş Yıldönümünü, bölgesel ve uluslararası akreditasyon birliklerinin üst düzey temsilcilerinin de aralarında bulunduğu yirmi yedi yabancı konuğun katılımı ve Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun teşrifleri ile 1 Kasım 2019 tarihinde Antalya’da düzenlenen etkinlikle kutladık. TÜRKAK Danışma Kurulu ilk toplantısını da yine aynı tarihte gerçekleştirdik.
 
2020 yılı, hem küresel hem bölgesel hem de ülkemiz açısından önemli gelişmelerin yaşandığı, pandeminin ve getirdiği belirsizliklerin etkisinin hissedildiği bir yıl olmuştur. Üretim ve ticarete de yansıyan bu gelişmeler Kurumumuzun da hizmet vermiş olduğu uygunluk değerlendirme faaliyetlerini önemli ölçüde etkilemiştir. Tüm bu gelişmelere rağmen TÜRKAK, kurumsal yeniden yapılanma, dijital dönüşüm ve hizmet yatırımlarına hız kesmeden devam etmiş, ülkesel, bölgesel ve uluslararası alandaki başarıları ile bu hızlı gelişime ayak uydurduğu bir yılı geride bırakmıştır.
 
Kurumumuz ülkemizin küresel oyuncu olma hedefine ulaşmada üzerine düşen görevi yerine getirmek için var gücü ile çalışmaktadır. TÜRKAK 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösterdiği akreditasyon alanında yurtdışında projeler üreten, uluslararası çalışma deneyimine sahip ve ülkemizi dünyada başarıyla temsil eden bir kurumdur. Kurumumuzun, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda, Avrupa Akreditasyon Birliği (EA), Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ve Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ile imzalanan Çok Taraflı Tanıma Anlaşmalarıyla (MLA ve MRA) sağladığı uluslararası tanınırlık başarıyla devam ettirilmektedir. 
 
Bu kapsamda Kurumumuz, 1 Şubat 2020 tarihinde Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) çok taraflı tanıma anlaşması kapsamında TÜRKAK’ın yeniden değerlendirilmesi sürecini tarihinde ilk kez hiçbir uygunsuzluk tespit edilmeden başarıyla geçirmiştir. Yine 17 Şubat 2020 tarihinde 34. OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları Çalışma Grubu Toplantısına katılım sağlanmış, TÜRKAK’ın hiçbir uygunsuzluk tespit edilmeyen Değerlendirme Denetimi Raporu görüşülmüş ve TÜRKAK Verilerin Karşılıklı Kabulü (MAD) sistemine kabul edilmiştir. Bu gelişme, ülkemizde yürütülmekte olan Kovid-19 ile ilgili aşı çalışmalarının da yer aldığı Ar-Ge faaliyetlerine önemli katkıda bulunmuştur.
 
TÜRKAK EA, ILAC ve IAF çatısı altında yürütülen çalışmalarda yönetsel pozisyonlarda ve çalışma gruplarında etkin bir rol üstlenmiştir. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ve Bölgelerarası Standardizasyon Birliği (BASB), Arap Akreditasyon Birliği (ARAC), Körfez Ülkeleri Akreditasyon Teşkilatı gibi kuruluşlarla bölgesel çalışmalar sürdürülmeye devam edilmiştir.
 
Orta Asya, Balkan, Uzak Doğu, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinin akreditasyon kuruluşlarını desteklemek ve iş birliklerimizi geliştirmek üzere daha önce ulusal akreditasyon kurumlarıyla imzalanan mutabakat zabıtlarına (MoU) Bulgaristan Akreditasyon Kurumu’nu (BAS) da ekleyerek uluslararası iş birliklerimizi güçlendirme yolunda adım attık. Rusya (Federal Akreditasyon Servisi) ve Azerbaycan (AZAK) Akreditasyon Kurumları ile MoU imzalanmasına yönelik görüşmeleri başlattık. 
 
Bir yandan uluslararası faaliyetlerde etkin rol alma çabalarımıza yoğun mesai harcarken, bir yandan da kurumsal iç yapılanmamıza odaklandık. Ulusal ve uluslararası sorumluluklarımızın gereği iletişimimizi güçlendirmek, temsil gücümüzü artırmak amacıyla Kurumsal İletişim Müdürlüğü birimini kurduk. Ayrıca yeni oluşturulan Denetim, Eğitim ve Projeler Akreditasyon Başkanlığı bünyesinde denetim ekiplerimizin görevlendirilmelerine esas konuları istatiksel verilerle ortaya koyarak bilirkişi havuzunu en etkin şekilde kullanmak için görevlendirme mekanizmasını tekrar ele aldık. Kurumumuzun faydalanıcısı olduğu IPAII projesi kapsamında, hizmet verdiğimiz çeşitli alanlarda farkındalığın artırılması ve geliştirilmesi çalışmalarına hız verdik. Yoğun bir çalışma ile TÜRKAK’ta çağın gerektirdiği dijital dönüşümü gerçekleştirecek, akreditasyon süreçlerini hızlandırıcı süreç otomasyon projesi TÜYEP’in son aşamasına geldik. Kurumun belge, doküman ve evrakların güvenli bir ortamda üretilmesi, saklanması ve raporlanması amacıyla e-imza destekli “BelgeNet” sistemine geçtik.
 
Dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında Türkiye’deki ilk vakadan hemen sonra hızlıca gerekli önlemleri alarak bu süreç için politikamızı belirledik ve kamuoyuyla paylaştık. Sonrasında ortaya koyduğumuz kılavuz dokümanlarla tüm tarafları politikalarımız hakkında bilgilendirerek ve operasyonlarımızı “uzaktan denetim” ve “uzaktan eğitim” sistemi ile destekleyerek ciddi bir kesinti olmadan akreditasyon faaliyetlerimizi sürdürdük.
 
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarımızın bölgesel ve küresel alanda rekabet gücünü artırmak ve verilen hizmetlere olan güvenin tesisini sağlamak üzere AS 9100, ICAO CORSIA, ISO 27701, ISO 20000-1, Biyobanka gibi yeni akreditasyon alanlarına yönelik çalışmalarımızı ilgili paydaşlarımızı da dahil ederek önemli gelişmeler sağladık. 
 
Kültür ve Turizm Bakanlığının Sağlıklı Turizm Belgelendirmesi programı kapsamında, turizm tesislerini denetleyen kuruluşlar TÜRKAK tarafından akredite olmuş muayene ve yönetim sistemleri belgelendirme alanındaki yetkin kuruluşlar arasından seçilmiş, Turizm Bakanlığı ile yürütülen iş birliği kapsamında TÜRKAK bu faaliyetlerin güvenilirliğini tesis etmede önemli bir rol üstlenmiştir.
 
Kurumumuzun paydaşlarından olan Bakanlık temsilcilerimiz ve sektörün önde gelen birlikleri ile yakın çalışmalar yaparak uygunluk değerlendirmesi ve akreditasyon alanlarında bilgi paylaşımında bulunduk.
 
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarımıza daha kaliteli ve hızlı hizmet etmek üzere, Kurumumuzu yeni personellerimizle güçlendirdik ve Kurumumuzun ihtiyacı olan alanlarda denetçi/teknik uzman havuzumuzun genişletilmesi amacıyla uzaktan mülakatlar gerçekleştirdik.
 
Bugüne kadar faaliyet gösterdiği tüm alanlarda güvenilir ve sorumlu hareket etmeyi ilke edinmiş bir Kurum olarak, yeniden yapılanma çerçevesinde tarafsızlık ve güvenilirlik, uzmanlık ve yetkinlik, etik değerlere bağlılık, yenilikçilik, bilgi gizliliği, sonuç odaklılık, paydaşlarla iş birliği ve uluslararası tanınırlık gibi değerlerimizi sürdürmeyi arzuluyoruz.
 
Göreve geldiğimiz günden bu yana ulusal ve uluslararası tanınırlık, uzmanlık ve bilgi birikimimizi teknoloji ile birleştirerek Kurumumuzu daha büyük hedeflere taşımak, en temel önceliğimizdir. Bu yolda en büyük desteği sunan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na ve Sayın Dışişleri Bakan Yardımcımız ve Yönetim Kurulu Başkanımız Faruk Kaymakcı’ya, değerli çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum.
 
Saygılarımla,
 
G. Banu MÜDERRİSOĞLU
Genel Sekreter