T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Haberler

31.05.2019  Haberler
Kurumumuzun akreditasyon faaliyetlerinin kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmaları sonuç verdi ve EA MLA statüsü genişletildi

Kurumumuzun akreditasyon faaliyetlerinin kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmaları sonuç verdi ve EA MLA statüsü genişletildi. Ayrıca, 2020-2021 döneminde, TÜRKAK, ülkemizi EA yönetiminde temsil edecek.

EA 43. Genel Kurulu (GA), İtalyan Akreditasyon Kurumu ACCREDIA ev sahipliğinde, 45 EA Ulusal Akreditasyon Kuruluşu (NAB), Avrupa Komisyonu, EFTA ve EA tarafından tanınmış 8 Paydaş Kuruluştan oluşan 92 katılımcıyla ve Kurumumuzdan Genel Sekreter Vekilimiz Sayın Orbay Evrensevdi’nin de katılımıyla 22-23 Mayıs 2019 tarihlerinde Roma, İtalya’da gerçekleştirildi..
Üyeler arasındaki etkileşim ve EA’nın yeni yapısı ve karar alma süreci gibi önemli stratejik konulardaki müzakereler, EA üyelerinin Avrupa Akreditasyon altyapısına sürekli katılımını ve taahhüdünü yeniden ortaya koymuştur.
2025 Stratejisi Uygulama Planında yer alan 13 eylemin tamamlandığı bildirilmiştir. Tanımlanan 2025 hedeflerinin uygulanmasının planlanan şekilde ilerlediği ve bazı eylemlerin birbirine bağımlı olduğu gerçeği dikkate alındığında ve içeriklerin diğerlerinin sonuçlarıyla yakından bağlantılı olması sebebiyle; planın başarılı ve zamanında işlemesi gerektiği vurgulandı.
Gala yemeğinde TÜRKAK Çok Taraflı Anlaşma tanınma kapsamı genişletildiğine dair imzalar atılmıştır
Genel Sekreter Vekilimiz Orbay Evrensevdi ve EA Çok Taraflı Anlaşmalar Konseyi (EA MAC) Başkanı Paulo Tavares tarafından, 22 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenen Gala Yemeği’nde, 4-8 Şubat 2019 tarihleri arasında, ISO/IEC 17011:2017 geçişi, Doğrulayıcı Kuruluşlar “EN ISO 14065" ve Referans Malzeme Üreticileri “EN ISO 17034" konularında gerçekleştirilen EA Eş Değerlendirmesi sonucu Kurumumuzun Çok Taraflı Anlaşma tanınma kapsamı genişletildiğine dair imzalar atıldı.
Böylece Kurumumuz TÜRKAK tüm kapsamlarda EA Çok Taraflı Anlaşma’ya sahip Avrupa’daki ilk 6 ulusal akreditasyon kuruluşundan biri oldu. Ayrıca Referans Malzeme Üreticileri alanında da EA Çok Taraflı Anlaşma’ya sahip Avrupa’daki 7 ulusal akreditasyon kuruluşundan biri haline geldi.
Somut adımlar üzerinde mutabakata varılmıştır
Filippo Trifiletti’nin (ACCREDIA) başkanlığını yaptığı 2025 Stratejisi Görev Gücü 4’ün çıktılarına yönelik İcra Kurulu tarafından yapılan sunum ve TFG tarafından EA Sekretaryası için olabilecek en iyi lokasyona yönelik öneriye istinaden Genel Kurul, EA Sekretaryasının Paris’te kalmasına yönelik İcra Kurulu tarafından alınan kararı kabul etti.
Genel Kurul ayrıca, Usul Kurallarını (RoP) revize etme ve bunları yeni bir İcra Kurulu ve Teknik Yönetim Kurulu ile 2018 Kasım’ında kararlaştırılan yeni yapıya uyarlama önerisini onayladı.
TFG, daha etkin olmak ve EA’nın değerlerinde derinlemesine köklenen demokrasi ve şeffaflık ilkelerini zedelemeden daha hızlı karar alma süreçlerine sahip olmak için karar alma yetkisini Genel Kurul’dan Yürütme Kurulu, TMB ve Teknik Komitelere devretmeyi teklif etmiştir. Bu teklif Üyeler tarafından desteklendi.
Komite ve Konsey başkanlarının raporları, Tek Ses politikasının iş başında olduğunu ve uluslararası sahnede halihazırda somut sonuçlar verdiğini vurgulamaktadır.
Genel Kurul, Yürütme Komitesinin Kanada Standartlar Konseyi (SCC) ile İkili İşbirliği Anlaşmasını (BCA) yenileme ve imzalama kararını onayladı. Her iki taraf arasındaki önceki BCA, Haziran 2016’da imzalanmıştı. CETA CA Protokolüne dayanarak, bu sözleşme, NAB’lerin karşılıklı tanınmasını ve AB ve Kanada’da faaliyet gösteren akredite Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının karşılıklı tanınmasını amaçlayan faaliyetlerin teknik desteği için EA ve SCC arasındaki iş birliğinin şartlarını, koşullarını ve prosedürlerini belirlemektedir.
Genel Kurul, Avrupa’daki akreditasyonun işleyişine ilişkin 2018’de başlatılan ve 2019’da revize edilen anketin bundan sonra, üyelik ücretlerinin hesaplanmasında kullanılan akreditasyonların sayısına dair anket ile birleştirilmiş yıllık bir anket olacağı konusunda bilgilendirilmiştir. Avrupa Komisyonu, sonuçların kamuoyuna açıklanmasını ve Avrupa düzenleme ve politikalarını desteklemek için akreditasyonun değerini göstermenin bir yolu olarak EA Yıllık Raporunda mevcut olmasını talep etti.
Genel Kurulda 31 karar alınmış olup, en önemli kararlar aşağıda listelenmiştir.
EA İcra Kurulu’nda yeni üyeler
Genel Kurul’da 1 Haziran 2020 ve 31 Aralık 2021 dönemi için seçilen yeni İcra Kurulu üyeleri şöyle olmuştur:

 • Cecilie Laake, (NA, Norveç Akreditasyon Kurumu); Maria Papatzikou (ESYD, Yunan Akreditasyon Kurumu) yerine yeni EA Başkan Yardımcısı.
 • Orbay Evrensevdi, (TÜRKAK, Türk Akreditasyon Kurumu); Rolf Straub (SAS, İsviçre Akreditasyon Kurumu) yerine yeni Muayene Komitesi Başkanı.

Böylece 2020-2021 dönemi için yeni İcra Kurulu üyeleri şöyle olmuştur:

 • EA Çok Taraflı Anlaşmalar Konseyi Başkanı: Paulo Tavares, IPAC
 • EA Yatay Uyumlaştırma Komitesi Başkanı: Gabriel Zrenner, DAkkS
 • EA Laboratuvar Komitesi Başkanı: Laurent Vinson, COFRAC
 • EA Belgelendirme Komitesi Başkanı: Kevin Belson, UKAS
 • EA Muayene Komitesi Başkanı: Orbay Evrensevdi, TURKAK
 • EA İletişim ve Yayınlar Komitesi Başkanı: Lucyna Olborska, PCA

İcra Kurulu’nun 4 ek üyesi:

 • Emanuele Riva, ACCREDIA
 • Jiří Růžička, CAI
 • Ed Wieles, RvA
 • Martin SENČÁK, SNAS

Mali Gözetim Komitesinin üç üyesi:

 • Todor Gunchev, BAS
 • Stephan Finke, DAkkS
 • Jesper Høy, DANAK

Genel Kurul, Todor Gunchev’i (BAS) FOC Başkanı olarak seçmiştir.
Revize edilen ve onaylanan dokümanlar
Genel Kurul tarafından; revize edilmek üzere iki yeni çalışma maddesi kabul edilmiştir;

 1. EA-4/18 Yeterlilik Deneylerine Katılma Düzeyi ve Frekansına Dair Rehber
 2. EA-1/17 Usul Kuralları (yukarıda açıklanmıştır)

GA ayrıca 2 yeni belgenin geliştirilmesi için iki yeni çalışma maddesi daha kabul etmiştir:

 1. Belgelendirme Komitesi, Rüşvet Karşıtı Yönetim Sistemlerinin Akreditasyonu ve Belgelendirilmesine Yönelik Rehberin ISO 37001: 2016’ya (ISO / IEC 17021-1 temelinde) hazırlanmasını tavsiye etmiştir.
 2. HHC, ISO/IEC 17011’in yeni versiyonunda güçlendirilmiş bir kavram olan “riske temelli yaklaşım" üzerine yapılan HHC Mart 2019 çalıştayına ek olarak; Akreditasyon Kuruluşlarının denetimlere hazırlanırken, UDK’ların kapsamlarının genişletilmesi veya akreditasyon programlarında dikkate alınabilecek, ISO/IEC 17011:2017’ye göre risklerin belirlendiğin bir listeyi içeren, bilgilendirici bir doküman geliştirilmesini tavsiye etmiştir. Bu doküman ayrıca Ulusal Akreditasyon Kurumu yönetim seviyesindeki tarafsızlıkla ilgili olası risklerin belirlenmesine yönelik bir listede sağlayacaktır.

Genel Kurul, 3 ana EA dokümanının adaptasyonuna ilişkin olumlu olan oylama sonuçlarını onamıştır:

 • Revize edilmiş doküman EA-2/15: Esnek Kapsam Akreditasyonuna Dair EA Gereklilikleri
 • Revize edilmiş doküman EA-2/13: EA Sınır Ötesi Akreditasyon Politikası ve EA Üyeleri Arasında Sınır Ötesi İşbirliği Prosedürü
 • Yeni doküman EA-1/23: “Tek Ses" Olmak İçin EA Politikası

Genel Kurul, IAF/ILAC çalışmalarını ikinci kere yapmama ve EA ve AB politikaları ile ilgili bir çelişki oluşturduğu görülmedikçe, IAF/ILAC yayınlarını otomatik olarak kabul etme politikasına uygun olarak; aşağıdaki dokümanları tüm EA üyelerinin zorunlu olarak uygulaması gereken dokümanlar niteliğinde adapte etmiştir:

 • IAF MD 5:2019 – Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinde Denetim Süresinin Belirlenmesi,
 • IAF MD 11:2019 – Entegre Yönetim Sistemleri Tetkikleri İçin ISO/IEC 17021-1’in Uygulanmasına Dair IAF Zorunlu Dokümanı,
 • IAF MD 17:2019 – Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu İçin Tanıklık Etme Faaliyetleri,
 • IAF MD 22:2019 – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OH&SMS) Belgelendirmesi İçin ISO / IEC 17021-1’in Uygulanması

Bir sonraki Genel Kurul, 20 ve 21 Kasım 2019 tarihlerinde Macaristan Ulusal Akreditasyon Kurumu (NAH) ev sahipliğinde Budapeşte’de yapılacaktır.
2020 yılında, EA 20. yılını kutlarken, ilkbahar ve sonbaharda EA Genel Kurul toplantılarına OLAS (Luxemburg) ve HAA (Hırvatistan) ev sahipliği yapacaktır.
43. EA Genel Kurulunda kabul edilen tüm kararlara https://european-accreditation.org/information-center/general-assembly-resolutions/ adresinden ulaşılabilirsiniz.
Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) haberine ulaşmak için tıklayın. https://european-accreditation.org/highlights-of-the-43rd-ea-general-assembly-rome-22-23-may-2019/