T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Haberler

03.12.2019  Haberler
TS EN ISO/IEC 17024 Denetçi/Teknik Uzman Deneyim Paylaşımı Toplantısı 3 Aralık’ta Ankara’da gerçekleştirildi

Personel Akreditasyon Başkanlığımız tarafından 3 Aralık 2019 tarihinde düzenlenen TS EN ISO/IEC 17024 Denetçi/Teknik Uzman Deneyim Paylaşım Toplantısı Genel Sekreterimiz Sayın Banu MÜDERRİSOĞLU, Genel Sekreter Yardımcılarımız ve ilgili Denetçi ve Teknik Uzmanlarımızın geniş katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Sekreterimiz, denetçi ve teknik uzmanlardan gelen görüşleri Personel Akreditasyon Başkanı Sayın Turgay ÖZTÜRK ile birlikte değerlendirerek, soruları cevaplandırmışlardır. Personel akreditasyonu alanındaki güncel gelişmelere değinen ÖZTÜRK’ün ardından “Esnek Kapsamda Akreditasyon" ile ilgili bir sunum yapılmıştır. Daha sonra, denetim süreçlerinin işleyişi hakkında örnekleriyle birlikte açıklamalarda bulunulmuş ve ardından “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi" hakkında sunum yapılmıştır.

Toplantının devamında, standardın 8. maddesi katılımcılara anlatılmış ve gelen sorular cevaplandırılmıştır. Daha sonra Personel Belgelendirme alanında akredite edilen kapsamlarla ilgili Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) programları için MYK Temsilcisi ile tahribatsız muayene, asansör muayene, güvenlik bilgi formu, mühendislik yeterlilik ve kaynak programları için ilgili alanlardan TÜRKAK denetçileri kısa bilgilendirmelerde bulunmuşlardır.

Yıl içerisinde icra edilmiş olan Kaynak/Tahribatsız Muayene ile İnşaat Bilirkişi Komiteleri toplantılarının gündemleri ve toplantılarda alınan kararlar komite üyeleri tarafından katılımcılara sunulmuştur.

Tüm katılımcılarımıza katılımlarından ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz.