T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Haberler

22.09.2022  Haberler
TÜRKAK, AS9100 Serisinde Uluslararası Tanınırlık Elde Etti

2018 senesinden bu yana SAHA İstanbul (Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği) bünyesinde EN/AS 9100 serisi belgelendirme ve akreditasyon altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalara aktif olarak katılan ve MİHENK’in¹ (Milli Havacılık Endüstrisi Komitesi) önemli paydaşlarından biri olan Türk Akreditasyon Kurumunun bu alandaki faaliyetleri uluslararası tanınırlık kazandı.

Türk havacılık ve savunma sanayisinde üretilen ürün ve hizmetlerin uluslararası pazarda daha fazla pay almasının önündeki engellerden birini kaldıran gelişme sayesinde Türkiye'deki üreticilerin uygunluk değerlendirme alanındaki dışa bağımlılığı büyük ölçüde azaltıldı.

Denetimleri Başarıyla Tamamlayan TÜRKAK’ın Faaliyetleri Oy Birliği ile Onaylandı

Program sahibi Uluslararası Havacılık, Uzay ve Savunma Kalite Grubunun (International Aerospace Quality Group, IAQG) Avrupa sektörü olan Avrupa Havacılık, Uzay ve Savunma Kalite Grubu (European Aerospace Quality Group, EAQG) tarafından TÜRKAK, ofis ve tanık denetimlerine tabi tutuldu. Denetim raporlarının tamamlanmasıyla TÜRKAK’ın faaliyetleri 21 Eylül 2022’de Zürih’te yapılan EAQG Belgelendirme Gözetim Takımı (Certification Oversight Team, COT) toplantısında oy birliği ile onaylandı ve kabul edildi. Bu sayede TÜRKAK, AS 9100 serisi (AS 9100, AS 9110 ve AS 9120) Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Kalite Yönetim Sistemlerinde (HUS KYS) belgelendirme yapan kuruluşların akreditasyonunu sağlamak üzere dünyada yetkilendirilmiş ve tanınmış 14. akreditasyon kurumu oldu.

AS9100 Serisi Nedir?

Uluslararası Havacılık ve Uzay Kalite Grubu (International Aerospace Quality Group-IAQG) tarafından geliştirilmiş; Havacılık, Uzay ve Savunma (HUS) Sanayiine yönelik kalite yönetim sistemi standartları olan EN/AS 9100 serisi standartları, tüm tedarik zinciri boyunca kalitenin iyileştirilmesi ve proses kontrolü sağlamak amacıyla, belgelendirme için harmonize bir yaklaşım sunar. IAQG tarafından geliştirilen ICOP (Industry Controlled Other Party: Endüstri Kontrollü Diğer Taraf) Belgelendirme Programı, EN/AS 9100 serisi standartlar için HUS endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygulanmakta olan en önemli programlardan biridir.

 
[1] Milli Havacılık Endüstrisi Komitesi (MİHENK) SAHA İstanbul Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Teknik Komitesi olarak görev yapmakta ve Türk Milli Havacılık, Uzay ve Savunma Endüstrisi ni temsil etmektedir. MİHENK ve onun çalışmaları, European Sector Management Structure (SMS), European Aerospace Quality Group (EAQG) Certification Oversight Team (COT)‘ı ve Türk Milli Havacılık ve Uzay Endüstrisi Birliği olarak görev yapmakta olan SAHA İstanbul Savunma ve Havacılık Kümelenmesi ‘ni desteklemektedir.