T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Haberler

30.04.2013  Haberler
Türkak Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile yoluna devam ediyor

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), 2002 yılından bu yana üyesi olduğu Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile imzaladığı Çok Taraflı Tanıma Antlaşmalarının (MLAs) aynen devam etmesine karar verilmesi dolayısıyla uluslararası tanınırlığını sürdürmektedir. Uluslararası standartlar ve imzalanan anlaşmalar gereği, TÜRKAK 2012 yılı Mart ayında Avrupa Akreditasyon Birliği tarafından oluşturulan 7 kişilik eş değerlendirme heyetinin (peer evaluation team) denetimine tabi tutuldu. Denetim sonucu hazırlanan raporda, TÜRKAK’ın akreditasyon verilen tüm kapsamlarda yeterli ve yetkin, istenen kabiliyet ve kapasitede olduğu belirtildi, ancak bazı konularda da eleştirilere yer verildi. Daha sonra TFG (Task Force Group) tarafından da olumlu görüş verilip en son Çok Taraflı Tanıma Antlaşmalarının görüşüldüğü MAC Komitesinin Estonya’nın başkenti Talinn’de 24-25 Nisan 2013 tarihinde yapılan toplantısında TÜRKAK’ın durumu görüşülerek son karar açıklandı. Söz konusu kararda, TÜRKAK’ın sahip olduğu tüm alanlarda akreditasyon hizmetlerine yürütmeye yetkili olduğu teyit edildi. Böylece TÜRKAK’ın uluslararası tanınırlığın sürdürülmesinin ve akredite ettiği kuruluşların düzenlediği rapor ve belgelerin anlaşmaya taraf tüm ülkelerde geçerliliğinin devamı sağlandı.

Bilindiği üzere TÜRKAK, Avrupa Akreditasyon Birliğine (EA) tam üyelik için başvurduktan sonra yapılan inceleme ve değerlendirmeyi müteakip 28 Kasım 2002 tarihinde tam üye durumundadır. Daha sonra TÜRKAK, EA ile Çok Taraflı Tanıma Anlaşmaları imzalanması çalışmalarına başladı ve 4 Nisan 2006 tarihinde ilk imzalanan MLA ile Deney Laboratuvarları, Kalibrasyon Laboratuvarları, Muayene Kuruluşları ve Belgelendirme Kuruluşları (Kalite Sistemi) alanlarında uluslararası geçerliliği sağladı. 2 Ekim 2008 günü imzalanan 2. MLA’da ise, öncekilere ilaveten kapsama, Belgelendirme Kuruluşları (Ürün), Belgelendirme Kuruluşları (Personel), Belgelendirme Kuruluşları (Çevre Yönetim Sistemleri) alanları da dâhil edildi.

En son gerçekleşen eş değerlendirme sürecinde TÜRKAK’da önemli gelişmeler yaşandı. Öncelikle, 10 Nisan 2012 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile daha önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili olan TÜRKAK, Avrupa Birliği Bakanlığı ile ilişkilendirildi. Denetim heyetinin TÜRKAK’a yönelik bulgularının giderilmesi amacıyla yoğun bir çalışma içine girildi ve 29 Haziran 2012 tarihinde 4457 sayılı TÜRKAK’ın Kuruluş Kanunu değiştirildi. Böylece Kurumun idari yapısı ve yönetim kademelerinde de yeni kanuna paralel değişiklikler yapıldı. Alınan diğer tedbirlerle birlikte, Avrupa Akreditasyon Birliğinin 24-25 Nisan 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantısında TÜRKAK’ın tüm bulguları karşıladığı teyid edilerek, Çok Taraflı Tanıma Anlaşmalarının devamına karar verildi.

Ülkemizde sadece TÜRKAK tarafından verilmekte olan akreditasyon hizmetinin, nitelik itibariyle uluslararası emsallerine eşdeğer, talepleri karşılayacak düzeyde ve yeni alanları da içerecek kapasitede olması, ayrıca uluslararası tanınılırlığının sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır. Zira ülkemizde akredite edilen 800 civarındaki uygunluk değerlendirme kuruluşunca düzenlenen laboratuvar raporları ile kalite yönetimi, çevre yönetimi, ürün, muayene, personel ve sistem belgelerinin uluslararası geçerliliği, ancak TÜRKAK tarafından yapılan akreditasyonla mümkün olmaktadır. Kısaca, sözü edilen MAC kararı ile sanayici, üretici ve ihracatçımızın üretip sattığı ürün ve hizmetleri ile uygunluk değerlendirme kuruluşlarının rapor ve belgeleri 7 yıldır olduğu gibi hem Avrupa ülkelerinde hem de dünyanın diğer ülkelerinde kabul görmeye devam edecektir. 

Bu vesile ile Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) Eş değerlendirme heyetinin TÜRKAK’da yaptığı denetim sürecinde, TÜRKAK Kanununun yenilenmesinde, idari değişikliklerin gerçekleşmesinde ve ülkemiz için pek çok fayda sağlayan bu kararın alınmasında emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür eder, ülkemize ve Kurumumuza hayırlı olmasını dizleriz.