T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Haberler

04.01.2019  Haberler
TÜRKAK e-imza aktivasyonu başlıyor

Değerli Uygunluk Değerlendirme Kuruluş Temsilcileri /Denetim Ekibi Üyeleri,

Kamusal ve ticari iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmaya başlanması ile birlikte, bu iş ve işlemlerin geçerliliğinin, bütünlüğünün, erişilebilirliğinin sağlanması sorunu ortaya çıkmış durumdadır.. Bu sorunu çözmek için en uygun çözüm olarak elektronik imza uygulaması düşünüldü..

Ülkemizde bu konudaki yasal boşluğu gidermek için 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hazırlanıp ve 23 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girmiş durumdadır.. Elektronik imza, elektronik ortamda bulunan bir belgeye eklenerek imzalayanın kim olduğunu belirlemeye yarayan veridir.

Kanunda tanımlanan güvenli elektronik imzanın;

  • Elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğurması,
  • Elle atılan imza ile aynı ispat gücüne haiz olması,
  • Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik verilerin senet hükmünde olması ve
  • Bu verilerin aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılması

Kanunun hukuki açıdan getirmiş olduğu en önemli yeniliklerdir.

Kamuya, özel sektöre ve bireylere önemli katma değerler sağlayan elektronik imza uygulaması ile onay işlemlerinde ıslak imzanın neden olduğu zaman kayıpları ve kağıt kullanımıyla çevreye verilen zarar büyük ölçüde azaltılmaktadır. Yüzde 50 oranında maliyet tasarrufu sunan elektronik imza ile daha etkin, hızlı ve güvenli bilgi alışverişi sağlanmaktadır. Bireyler tarafında kimlik doğrulama ve imza gerektiren süreçlerde büyük kolaylık sağlayan e-dönüşüm sürecinin temel uygulaması olan e-imza ile ekonomiye çok yönlü destek verilmektedir.

Kendini her alanda geliştirmeyi hedefleyen bir kurum olan TÜRKAK kendi bünyesinde elektronik imza uygulamasına geçerek hem kuruluşlar hem de faaliyet alanımız içerisinde yer alan tüm bireyler için etkin bir iş sürecini yönetmeyi hedeflemektedir. Aktif olarak altyapı çalışmalarını tamamlamış olan Kurumumuzda yazışmalar ve imza süreçleri ilerleyen dönemde elektronik imza uygulaması üzerinden yapılacaktır. Siz değerli paydaşlarımızdan ricamız bu andan itibaren herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından elektronik sertifika temin edilmesidir. Elektronik sertifika temini masrafı tarafınızdan karşılanacak olup TÜRKAK‘ın herhangi bir mali yükümlülüğü mevcut olmayacaktır.

Elektronik imza, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları tarafından sunulmaktadır. Bu firmaların listesi ve diğer bilgilere www.btk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Eğer kamu kurumunda çalışıyorsanız ve imzanızı kurum içi ve kamu kurumları arasındaki işlemlerde kullanacaksanız, sertifikanızı Başbakanlık Genelgesi gereği TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi (Kamu SM)’nden temin etmelisiniz. Bunun için çalıştığınız kurumun TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi’ne kurumsal başvuru yapması gerekir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu sayfasında duyurulan hizmet sağlayıcılar dışındaki kuruluşlardan elektronik sertifika temin edilmemelidir.

Elektronik imzanızı çalıştırabilmeniz için öncelikle kart sürücü yazılımını kurmanız gerekmektedir. Bu yazılım elektronik imza ile beraber gönderilen CD veya diğer medyalar içerisinde bulunabilir veya e-imzanızı aldığınız firmanın internet sitesinden edinilebilir.

Bilgisayarınıza kurulan program ile elektronik sertifikanıza giriş gerçekleştirebiliyorsanız sertifikanız kullanıma hazırdır.

Kullanıma hazır hale gelen e-imza ile TÜRKAK  portalında işlem gerçekleştirilebilmesi için aşağıda bulunan linkteki kurulum programı ve kılavuz dokümanına ihtiyacınız olacaktır. Kurulum aşamasında herhangi bir sorun yaşanması halinde bim@turkak.org.tr adresine mail atabilirsiniz.

Tüm denetçilerimizin ve UDK temsilcilerimizin E-imzalarını 15 Şubat 2019 tarihine kadar temin etmelerini ve kılavuz dokümanda belirtildiği üzere TÜRKAK portalına tanıtmalarını rica eder bugüne kadar göstermiş olduğunuz iş birliği için teşekkür ederiz.

 E-imza gerçekleştirme adımları:

  • E-imza temini
  • E-imza kurulumu
  • E-imza’nın TÜRKAK portala tanıtılması 

Bu süreçlerin tamamlanması için son tarih: 15 Şubat 2019

Kılavuz dokümanı ve kurulum programı için tıklayınız.