T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Haberler

07.09.2021  Haberler
TÜRKAK “Staj Seferbirliği Projesi” kapsamında öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda gerçekleştirilen “Staj Seferbirliği Projesi” kapsamında TÜRKAK’a ilgi yoğun. Kurumumuzda stajlarına başlayan 4 stajyer öğrenci stajlarını tamamladı.

20 günlük staj programlarına başlayan adaylar ilk staj günlerinde oryantasyon eğitimine dahil oldu. Akreditasyonun önemi, Kurumumuzun misyon ve vizyonu ve standartlar hakkında gerekli bilgileri alan stajyerler TÜRKAK bünyesinde akreditasyon başkanlıklarında kamuda ilk iş tecrübelerini yaşadılar.

Proje kapsamında 5 stajyer öğrenci daha Kurumumuzda staj imkânı bulacak. TÜRKAK ayrıcalığıyla staj yapan öğrenciler stajlarının kendilerine büyük bir katkı sağladığını dile getirdiler.

TÜRKAK ailesi olarak stajyerlerimize ileriki kariyer yaşantılarında başarılar dileriz.

Staj Seferbirliği Projesi nedir?

Staj Seferbirliği Projesi üniversitelerde eğitim gören ve staj yaparak deneyim kazanmak isteyen öğrencilerin liyakat ilkelerine dayalı ve fırsat eşitliği sağlayan Kariyer Kapısı platformu üzerinden staj imkânı yakalamasına olanak sağlamaktadır. Platform üzerinden açılan ilana başvuran adaylar, işverenler tarafından; Akademik / Mesleki, Sanatsal / Sosyal ve Sportif Yeterlikleri üzerinden değerlendirilmektedir. Staj teklifi gönderme aşamasında adayların kimlik bilgileri işverenlerin erişimine açılmamaktadır. Bu sayede adaylar sadece sahip oldukları nitelikler özelinde değerlendirilmekte ve fırsat eşitliğine sahip olmaktadır.

Staj Seferbirliği Projesi OECD raporunda örnek uygulama olarak tanıtılmıştır. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Bakanlıklarımız, Bakanlıklarımıza bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlar ve özel sektörden gönüllü işverenlerimizin iş birliğinde, üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan Staj Seferbirliği Projesi, OECD’nin “Governance for Youth, Trust and Intergenerational Justice: Fit for all Generations?” (Gençler, Güven ve Nesiller arası Adalet İçin Yönetişim: Tüm Nesillere Uygun Mu?) başlıklı raporunda, gençlerin kamu kurumlarına olan güvenini arttırma, aralarındaki ilişkiyi güçlendirme ve genç yetenekleri kamuya çekme alanında örnek uygulama olarak gösterilmiştir. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, OECD nezdinde sürdürülen “kanıta ve veriye dayalı politika yapımı” çalışmalarına yoğun katkı sunmakta, ilgili alt komitelerin önemli paydaşları arasında yer alarak ve bu alandaki tecrübe ve çalışmalarını söz konusu platformlarda paylaşmaya devam etmektedir.

2020 yılında başarı ile sürdürülen proje, 27.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı ile 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na dâhil edilmiş ve projenin uygulama birliği sağlanarak yaygınlaştırılması uygun görülmüştür.

Şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi değerleme yöntemi ile kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılması, kamu ve özel sektördeki staj imkanlarının tüm üniversiteli gençler için ulaşılabilir hale getirilmesi ve ulusal ve uluslararası firmalarımızın yanı sıra, ekonomimizin bel kemiği olan KOBİ ve start-upların yetenek açığı konusunda yaşadıkları sorunların azaltılması hedeflenmektedir.