T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Haberler

30.04.2024  Haberler
TÜRKAK’ın ISO/IEC 17029 Standardındaki Faaliyetleri IAF Çok Taraflı Tanınma Anlaşmasına Dahil Edildi

TÜRKAK'ın Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ile imzaladığı Çok Taraflı Tanınma Anlaşması (MLA), geçerli kılma ve doğrulama alanlarını da içerecek şekilde genişletildi.

Bu çerçevede, TÜRKAK’ın IAF ile MLA’sı ISO/IEC 17029 standardı, ISO 14065 / ISO 14066 / ISO 14064-3 standartları ile ISO 14064-1, ISO 14064-2 standartlarını içerecek şekilde güncellendi. Söz konusu alanlarda yürütülecek akreditasyon faaliyetlerinin ülkemizde sera gazı salınımının doğru ölçülerek azaltılmasına ve dolayısıyla iklim krizi ile mücadeleye önemli katkı sağlaması beklenmektedir.  

Bu yıl ikinci kez IAF MLA kapsamını genişleten TÜRKAK’ın Uluslararası Havacılık ve Uzay Kalite Grubu (IAQG) alt kapsamı olan AS9100 standart serisindeki faaliyetleri ise Şubat 2024’te IAF çok taraflı tanınma anlaşması kapsamına dahil edilmişti.

TÜRKAK’ın ISO/IEC 17029 standardı altındaki faaliyetleri 5 Ekim 2022 tarihinde Avrupa Akreditasyon Birliği Çok Taraflı Tanınma Anlaşması (EA MLA) kapsamına eklenmiş ve TÜRKAK ilgili standardı EA MLA kapsamına dahil eden Avrupa’da ilk 2 akreditasyon kurumundan biri olmuştu.

IAF MLA kapsamındaki standartlar hakkında kısa bilgi:

ISO/IEC 17029   : Uygunluk değerlendirme - Geçerli kılma ve doğrulama faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluşlar için genel prensipler ve gereklilikler

ISO 14065          : Çevresel bilgileri geçerli kılan ve doğrulayan kuruluşlar için genel ilkeler ve gerekler

ISO 14066          : Çevre bilgisi - Çevresel bilgiyi geçerli kılan ve doğrulayan ekipler için yeterlilik gereksinimleri

ISO 14064-3      : Sera gazları - Bölüm 3: Sera gazı beyanlarının doğrulanması ve geçerli kılınmasına dair özellikler ve kılavuz

ISO 14064-1      : Sera Gazları - Bölüm 1: Sera gazı salımlarının ve uzaklaştırmalarının kuruluş seviyesinde hesaplanmasına ve raporlanmasına dair kılavuz ve özellikler

ISO 14064-2      : Sera gazları - Bölüm 2: Sera gazı salım azaltımlarının veya uzaklaştırma iyileştirmelerinin proje düzeyinde hesaplanması, izlenmesi ve raporlanmasına dair kılavuz ve özellikler