T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Haberler

06.03.2024  Haberler
TÜRKAK Uluslararası Havacılık ve Uzay Kalite Grubu Alanındaki Faaliyetleri de IAF Çok Taraflı Tanınma Anlaşması Kapsamına Dahil Edildi

TÜRKAK'ın Uluslararası Havacılık ve Uzay Kalite Grubu alt kapsamı olan AS9100 standart serisindeki faaliyetleri, 15 Şubat 2024 tarihinde Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) MLA (Çok Taraflı Tanınma Anlaşması) kapsamında da tanınırlık kazandı. Böylece TÜRKAK bir seviye 5 alanında daha tanınırlık kazanarak IAF kapsamını genişletmiş oldu.  

2018 senesinden bu yana SAHA İstanbul (Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği) bünyesinde EN/AS 9100 serisi belgelendirme ve akreditasyon altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalara aktif olarak katılan ve MİHENK’in (Milli Havacılık Endüstrisi Komitesi) önemli paydaşlarından biri olan TÜRKAK bu alandaki faaliyetleri ile Eylül 2022’de program sahibi Uluslararası Havacılık, Uzay ve Savunma Kalite Grubunun (International Aerospace Quality Group, IAQG) Avrupa sektörü olan Avrupa Havacılık, Uzay ve Savunma Kalite Grubu (European Aerospace Quality Group, EAQG) tarafından uluslararası tanınırlık elde etmişti.

Bu süreçte TÜRKAK, Uluslararası Havacılık, Uzay ve Savunma Kalite Grubunun (IAQG) Avrupa sektörü olan Avrupa Havacılık, Uzay ve Savunma Kalite Grubu (EAQG) tarafından ofis ve tanık denetimlerine tabi tutulmuştu. Denetim raporlarının tamamlanmasıyla TÜRKAK’ın faaliyetleri 21 Eylül 2022’de Zürih’te yapılan EAQG Belgelendirme Gözetim Takımı (Certification Oversight Team, COT) toplantısında oy birliği ile kabul edilmişti. Bu sayede TÜRKAK, AS 9100 serisi (AS 9100, AS 9110 ve AS 9120) Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Kalite Yönetim Sistemlerinde (HUS KYS) belgelendirme yapan kuruluşların akreditasyonunu sağlamak üzere dünyada yetkilendirilmiş ve tanınmış 14. akreditasyon kurumu olmuştu.

Bu süreçlerin ardından, 2023 senesinin ikinci yarısında IAF ve IAQG arasında akreditasyon kurumları tarafından verilen oylar neticesinde IAF MLA’nın bir alt kapsamı olarak IAQG Belgelendirme Programını onaylayan bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.