T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Haberler

11.12.2023  Haberler
TÜRKAK’ın Yeni Hizmet Alanları

TÜRKAK yeni sektörlerin ihtiyaçları çerçevesinde, son 2 yıl içerisinde BRCGS kapsamının da eklenmesi ile toplam 8 yeni alanda akreditasyon hizmeti vermeye başladı.

 

Yeni Alanlar:

EN/AS 9100 Serisi,

ICAO CORSIA,

TS EN ISO 14064-1,

Biyobankalar,

ISO/IEC 27701,

ISO/IEC 20000-1,

ISO/IEC 17029 ve  

BRCGS

 

Akreditasyon alanında ulusal ve uluslararası gelişmeler TÜRKAK tarafından yakından takip ediliyor. Avrupa Akreditasyon Birliği (EA)’nın tüm kapsamlarında yetkin olan TÜRKAK, dünyanın ilk 10, Avrupa’nın en büyük ilk 5 akreditasyon kurumu arasında yer alıyor.

BRCGS (Brand Reputation through Compliance Global Standards / Global Standartlara Uygunluk Yoluyla Marka İtibarı) Programı Nedir?

 

BRCGS hem gıda hem de gıda dışı kapsamlarda tedarik zincirinde güven oluşturmaya yardımcı olan, dünya çapında üçüncü taraf sertifikalandırma programları yürüten ve GFSI (The Global Food Safety Initiative / Küresel Gıda Güvenliği Girişimi) tarafından tanınan bir programdır.

BRCGS tedarik zinciri boyunca gıda güvenliği standartlarını uyumlu hale getirmek isteyen perakendeciler tarafından 1996 yılında kurulmuştur.

 

Gıda Güvenliği, Ambalaj Malzemeleri, Depolama ve Dağıtım, Tüketici Ürünleri, Acenteler ve Brokerler, Perakende, Glutensiz Belgelendirme, Bitki Bazlı Belgelendirme ve Etik Ticaret için Küresel BRCGS Standartları, iyi üretim uygulamaları için ölçütleri belirlemekte ve müşterilere ürünlerin güvenilir, yasal ve kaliteli olduğuna dair güvence sağlamaya yardımcı olmaktadır.

 

BRCGS programı ve standartları şartlarına www.brcgs.com web sitesinden ulaşılabilmektedir.

 

 

TÜRKAK Biyobankaların akreditasyonuna da hazır.

 

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), TS EN ISO 20387’ ye uygun olarak biyobankaların akreditasyonu alanında başvuruları kabul etmeye başladı.

 

TS EN ISO 20387, “Biyoteknoloji – Biyobankacılık – Biyobankacılık için genel gereklilikler” standardı biyolojik numune (biyolojik örnek) ve/veya ilgili verilerin uygun şartlarda toplanmasını, saklanması ve paylaşımını sağlamak üzere biyobankaların yetkinlik, tarafsızlık, kalite güvencesi ve genel işleyiş bakımından uymaları gereken koşulları belirlemektedir.

 

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), TS EN ISO 20387’ ye uygun olarak biyobankaların akreditasyonu alanında başvuruları kabul etmeye başladı.

 

TÜRKAK AS9100 alanında da var.

 

2018 yılından beri SAHA İstanbul (Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği) bünyesinde ülkemizdeki bütün paydaşların katılımıyla kurulmakta olan EN/AS 9100 serisi belgelendirme ve akreditasyon altyapısının oluşturulması çalışmalarına aktif olarak katılım sağlanmıştı.

 

2021 yılında Havacılık, Uzay ve Savunma Kuruluşları Kalite Yönetim Sistemleri (EN/AS 9100 Serisi) Belgelendirme Faaliyetleri için başvuruları kabul etmeye başlayan Türk Akreditasyon Kurumu 2022 senesinde ise Program sahibi Uluslararası Havacılık, Uzay ve Savunma Kalite Grubunun (International Aerospace Quality Group, IAQG) Avrupa sektörü olan Avrupa Havacılık, Uzay ve Savunma Kalite Grubu (European Aerospace Quality Group, EAQG) tarafından TÜRKAK, ofis ve tanık denetimlerine tabi tutulmuştu.

 

Denetim raporlarının tamamlanmasıyla TÜRKAK’ın faaliyetleri 21 Eylül 2022’de Zürih’te yapılan EAQG Belgelendirme Gözetim Takımı (Certification Oversight Team, COT) toplantısında oy birliği ile onaylandı ve kabul edildi. Bu sayede TÜRKAK, AS 9100 serisi (AS 9100, AS 9110 ve AS 9120) Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Kalite Yönetim Sistemlerinde (HUS KYS) belgelendirme yapan kuruluşların akreditasyonunu sağlamak üzere dünyada yetkilendirilmiş ve tanınmış 14. akreditasyon kurumu oldu.

 

AS9100 Serisi Nedir?

 

Uluslararası Havacılık ve Uzay Kalite Grubu (International Aerospace Quality Group-IAQG) tarafından geliştirilmiş; Havacılık, Uzay ve Savunma (HUS) Sanayiine yönelik kalite yönetim sistemi standartları olan EN/AS 9100 serisi standartları, tüm tedarik zinciri boyunca kalitenin iyileştirilmesi ve proses kontrolü sağlamak amacıyla, belgelendirme için harmonize bir yaklaşım sunar. IAQG tarafından geliştirilen ICOP (Industry Controlled Other Party: Endüstri Kontrollü Diğer Taraf) Belgelendirme Programı, EN/AS 9100 serisi standartlar için HUS endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygulanmakta olan en önemli programlardan biridir.