T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Haberler

30.10.2013  Haberler
Uluslararası Helal Akreditasyon Forumu TÜRKAK’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi

Kurumumuzun ev sahipliğini yaptığı “Uluslararası Helal Akreditasyon Forumu (IHAF 2013)” 25-26 Ekim 2013 tarihlerinde, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış’ın teşrifleriyle gerçekleştirildi.

T.C. Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Foruma video mesaj yoluyla katılırken yaptığı konuşmada “Bu önemli Forumun ülkemiz ve geniş bölge coğrafyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnanıyorum ki helal akreditasyon konusunda bir anlayış birliği ve özellikle İslam dünyası arasında ticareti kolaylaştıracak bir takım ortak mekanizmaların hayata geçirilmesi noktasında bu Forum bir milat olacaktır.” mesajını verdi.

“Helal Yaşam için tek standart, tek sertifika ve tanınmış bir akreditasyon ile kesintisiz ticaret” misyonuyla gerçekleştirilen Foruma 60 ülkeden yaklaşık 1000 uzman ve sektör temsilcisi katıldı. TÜRKAK Genel Sekreteri Sayın Dr. Halil İbrahim Çetin, İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü(SMIIC) Genel Sekreteri Sayın Haluk DAĞ, TÜRKAK Yönetim Kurulu Başkanı ve Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Ahmet Yücel ve Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış’ın açılış konuşmalarıyla başlayan Forumda, birçok farklı platformdan uzmanlar bir araya gelerek helal belgelendirme konusunda ortak ve harmonize standartların ve tanınmış bir akreditasyon mekanizmasının oluşturulması konularında görüşlerini bildirdiler.

Forum sonunda yayınlanan ortak deklarasyonda “İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ülkelerince geliştirilen İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü(SMIIC) standardlarının ve belgelendirme sisteminin harmonizasyonu, Helal konusundaki bilincin artırılması ve SMIIC helal akreditasyon yaklaşımının ön plana çıkarılması, SMIIC bünyesinde kurulan akreditasyon komitesinin desteklenmesi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)’na üye olan ülkeler ile diğer ülkelerde yaşayan bütün Müslümanların mevcut helal akreditasyon altyapısının güçlendirilmesi çalışmalarına katılım ve desteklerinin sağlanması, uluslararası helal piyasa gözetimi politikasının oluşturulması” konularında karar birliğine varıldı. 

Gerçekleştirilen Forum sonrasında katılımcılardan çok sayıda memnuniyetlerini ve desteklerini bildiren geri dönüşler alınmaktadır. Bu itibarla helal akreditasyon konusunda bu kadar geniş katılımlı ve kapsamlı bir çalışmanın hayata geçirilerek ilerisi için ümit verici kararların çıkarılmış olması önemli bir başarı olarak görülmektedir. Etkinliğin web sayfasına http://www.ihaf2013.org/ adresinden, yapılan sunumlara http://www.ihaf2013.org/sunumlar/ adresinden erişim sağlanabilir.