T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Haberler

17.03.2022  Haberler
“Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonunda TÜRKAK’ın Kapasitesinin Artırılması Projesi” sona erdi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonunda TÜRKAK'ın Kapasitesinin Artırılması Projesi” 36 ay sürüp 15 Mart 2022 tarihinde sona erdi.

26 farklı sektöre yönelik çalışmaları kapsayan projenin iki ana hedefi şu şekildeydi:

 • TÜRKAK'ın insan kaynağının yeni ve mevcut sektörlerdeki akreditasyon başvurularını işleme kapasitesinin iyileştirilmesi
 • Paydaşlar arasında akreditasyon konusundaki farkındalığın artırılması

 

 

TÜRKAK’ın insan kaynağı kapasitesinin iyileştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla:

 • 17’si yeni akreditasyon alanı, 8’i TÜRKAK’ın halihazırda akreditasyon hizmeti verdiği sektörler olmak üzere 25 sektörde çalışmalar yürütüldü.
 • 20 sektörde kullanılabilecek yaklaşık 40 doküman hazırlandı.
 • 25 farklı sektörde eğitim ve çalıştaylar organize edildi. Avrupa’dan 21 farklı uzmanla çalışılan organizasyonlara TÜRKAK personeli, denetçi ve teknik uzmanlar, AB mevzuatını uyumlaştırma ve uygulamadan sorumlu yetkili otoritelerin temsilcileri ile UDK temsilcileri de dahil olmak üzere yaklaşık 700 kişi katıldı.
 • 57 TÜRKAK personeli ile denetçi ve teknik uzmanın katılımıyla 9 farklı sektörde çalışma ziyaretleri düzenlendi. Bu sektörler arasında TÜRKAK’ın yeni akreditasyon alanları arasında bulunan AS 9100, Biyobankalar ve ICAO CORSIA da bulunuyordu.
 • İlgili dokümanların hazırlanıp çalışma ziyaretlerinin düzenlenmesi v eğitimlerin tamamlanması ile birlikte yeni sektörlere yönelik akreditasyon hizmetleri verilmeye başlandı. Bu kapsamda TÜRKAK tarafından havacılık alanındaki ICAO CORSIA sektöründeki bir kuruluş akredite edildi.
 • ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetimi alanında 5 kuruluş akredite oldu. AS 9100 Havacılık Kalite Yönetim Sistemi alanı için ise ilk akreditasyon denetimi planlandı.

 

Paydaşlara yönelik akreditasyon farkındalığını artırma faaliyetleri kapsamında:

 • 10 adet bilgilendirme semineri organize edilerek TÜRKAK’ın paydaşı olabilecek bütün gruplara hitap etme amacı güdüldü.
 • Uygunluk değerlendirme kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, denetçi ve teknik uzmanlar, kamu kurumları ve üniversite personelleri için organize edilen seminerler ile akreditasyon farkındalığını destekleyici çalışmalar yapıldı. Seminerlere toplamda binlerce katılımcı ilgi gösterdi.
 • Ülkemizde giderek daha fazla ilgi gören İyi Laboratuvar Uygulamaları ve Referans Malzeme Üreticileri alanlarına özel seminerler düzenlendi.
 • 2 gün süren Dünya Akreditasyon Günü, 994 kişinin katılımıyla hibrit etkinlik olarak gerçekleştirildi.
 • Akreditasyona ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla eğitim ve etkinliklerde de kullanılmak üzere bir kamu spotu hazırlandı.
 • Akreditasyon, uygunluk değerlendirme, uyumlaştırılmış AB mevzuatı ile ilgili terimleri içeren ve TÜRKAK’ın paydaşlarının kullanımına sunulacak bir Terimler Sözlüğü oluşturuldu.
 • TÜRKAK’ın görünen yüzü olarak kurumsal yapıya katkıda bulunması hedeflenen Kurumsal Kimlik çalışması yürütüldü.

 

TÜRKAK olarak projede emeği geçen, hedeflere ulaşma noktasında katkıda bulunan bütün paydaşlarımıza teşekkür ederiz.