T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Haberler

01.03.2023  Haberler
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının TÜRKAK’a Yönelik Memnuniyet Oranı Yükselmeye Devam Ediyor

Türk Akreditasyon Kurumu, 2022 senesi için düzenlediği bir anket ile Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının (UDK) memnuniyetini ölçtü. 438 UDK’nın görüş belirttiği ankette TÜRKAK’ın genel performansına yönelik memnuniyet oranı %86,3 olarak ölçüldü.

Bir önceki anket dönemi olan 2019’un verilerine bakıldığında genel performansa yönelik memnuniyet oranının %82,8’den %86,3’e çıkarak yükseliş kaydettiği gözlemlendi. Ayrıca konular bazında iletilen tüm sorularda da memnuniyetin bir önceki döneme göre kayda değer bir şekilde arttığı görüldü.

2022 yılı memnuniyet oranları göz önüne alındığında UDK’ların TÜRKAK ile ilgili memnuniyetinin en yüksek olduğu beş konu şu şekildedir:

 • %93 : Muhasebe hesaplarının doğruluğu
 • %91 : Tarafsızlık ve güvenilirlik
 • %90 : Bilinirlik ve tanıtım
 • %89 : Bilgi, Deneyim ve Yetkinlik
 • %88 : Akreditasyon Denetim Etkinliği

 

Bir önceki anket dönemine göre UDK’ların TÜRKAK ile ilgili memnuniyetinin en çok arttığı iki konu ise şu şekildedir:

 • %10,4 artış: Eğitim hizmetlerinin etkinliği
 • %10,3 artış: İletişim ve ulaşılabilirlik

 

Diğer bazı alanlardaki memnuniyet artış oranı ise aşağıda yer almaktadır.

 • %7,6 artış: Fiyat ve Ödeme Koşullarının Uygunluğu
 • %5,6 artış: Faturalandırma Süreçlerinin Etkinliği
 • %4,8 artış: Hizmet Çeşitliliğinin Geliştirilmesi
 • %4,6 artış: Akreditasyon Başvuru ve Denetim Öncesi Süreç Etkinliği
 • %4,5 artış: Akreditasyon Sürecinde TÜRKAK’ın Başarı Oranı
 • %4,1 artış: Bilgi, Deneyim ve Yetkinlik
 • %4,1 artış: TÜRKAK ile Çalışma Durumu
 • %3,4 artış: Denetçi Heyeti Tarafsızlığı, İletişim, Deneyim ve Yetkinlikleri
 • %3,4 artış: Akreditasyon Denetim Etkinliği
 • %3,0 artış: Bilgi Teknolojileri Kullanım Etkinliği