T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Haberler

29.09.2014  Haberler
Yapı Malzemeleri Çalıştayı (Workshop on Construction Products) 19-20 Eylül 2014, İSTANBUL

“Yapı Malzemeleri Çalıştayı (Workshop on Construction Products)”, 19-20 Eylül 2014 tarihlerinde, İstanbul’da Türk Akreditasyon Kurumu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi..

Yapı malzemeleri alanı ile ilgili tüm ilgili paydaşları bir araya getiren çalıştayda katılımcı olarak TÜRKAK personeli, TÜRKAK teknik uzmanları ve denetçileri, Ekonomi Bakanlığı yetkilileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, Yapı Malzemeleri alanında faaliyetlerini sürdüren onaylanmış kuruluşlar temsilcileri, Uygunluk Değerlendirmesi Derneği (UDDer), Onaylanmış Kuruluşlar Komitesi (ONKUR), Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları Derneği (TURKLAB), Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB), Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) ve Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) temsilcileri yer aldı..

Çalıştaya eğitim amaçlı sunum yapmak ve deneyimlerini paylaşmak adına EUROLAB Başkanı ve Avrupa Komisyonu Yapı Malzemeleri Danışmanı Sn. Jiri SOBOLA ve EA CPR Directive Network Koordinatörü Sn. Georgios KALLERGİS konuşmacı olarak katıldı.. Sn. Jiri SOBOLA, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin detaylı şartları ve akreditasyon ile ilgili alanları konulu, Sn. Georgios KALLERGIS de EA çatısı altında akreditasyon ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği konulu sunumlar yaptı ve deneyimlerini paylaştı.. Ayrıca TÜRKAK Ürün, Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkan V. Sn. Orbay EVRENSEVDİ, Ekonomi Bakanlığı, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, Kalite Altyapısı ve Piyasa Gözetimi Dairesi Başkanı Sn. Devran AYIK ve Uzman Sn. Savaş TARHAN ve Uygunluk Değerlendirmesi Derneği (UDDer) Başkanı Sn. Ayfer ADIGÜZEL ve yetkilileri, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında kurumlarının/derneklerinin çalışmaları hakkında sunum yaptı..

İki gün süren çalıştay boyunca CPR (REGULATION (EU) No 305/2011) ve bunun Türkiye’ye uyumlaştırılmış hali olan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında tüm ilgili paydaşların özellikle akreditasyon özelinde karşılaştığı problemler tartışıldı , bunlara çözüm üretilmiş, farkındalık ve anlaşılabilirlik arttırıldı.. Ayrıca, hem katılımcılar hem de konuşmacılar yapı malzemeleri alanındaki deneyimlerini paylaştı.. Çalıştay sonunda, yapı malzemeleri kapsamında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve TÜRKAK bünyesinde devam etmekte olan ve bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar hakkında da bilgilendirme yapıldı..