T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
;

Terimler Sözlüğü

Terim Arama
Günün terimi

akreditasyonun kapsamı


Kullanım: Akreditasyon

Kaynak: TS EN ISO/IEC 17011:2017

Açıklama:

Akredite olmak için müracaat edilen veya akredite edilmiş olan belirli uygunluk değerlendirme faaliyetleri.