T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
;

Terimler Sözlüğü

Terim Arama
Günün terimi

akış şeması


Kullanım: Gıda güvenliği; Yem güvenliği; Hayvan gıdası güvenliği

Kaynak: ISO 22000:2019

Açıklama: Bir prosesin ardarda gelen ve karşılıklı etkileşimde bulunan her adımının şema olarak ve sistematik bir şekilde sunulması.