T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
;

Terimler Sözlüğü

Terim Arama
Günün terimi

AB piyasasına giren ürünler


Kullanım: Piyasa gözetimi; Piyasa denetimi; Ürün güvenliği; Ürün sorumluluğu

Kaynak: Ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimine dair çerçeve yönetmelik (2019/1020/AB)

Açıklama:

AB piyasasına arz edilmek veya AB gümrük sahası içinde kişisel kullanım veya tüketim amacıyla, “serbest dolaşım için piyasaya arz etme” konulu gümrük prosedürüne tabi tutularak üçüncü ülkelerden ithal edilen ürünler.