T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

08.05.2020  Duyurular
Akreditasyon denetimlerinin uzaktan denetim tekniği kullanılarak gerçekleştirilmesi hakkında

Koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile mücadele kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından uygun görülen kamu kurum ve kuruluşlarının alacağı tedbirler Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13 Mart 2020 tarih ve 12362 sayılı Genelgesi ile bildirilmişti.

Söz konusu Genelge doğrultusunda kişi hareketliliğini ve temasını belli bir süre için en aza indirmek amacıyla TÜRKAK’ın görev alanına giren akreditasyon denetimleri 18 Mart 2020 tarihi itibarıyla geçici olarak durdurulmuştu.

TÜRKAK tarafından bu olağanüstü durumun yönetilebilmesi amacıyla 23 Mart 2020 tarihinde, P706 Akredite Kuruluşları Etkileyen Olağanüstü Durumların Yönetimi Prosedürü yayımlanmıştır.

TÜRKAK tarafından Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği şartlar normalleşinceye kadar akreditasyon denetimleri, uzaktan denetim tekniği kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu amaçla 23 Mart 2020 tarihinde P705 Uzaktan Denetim Prosedürü yayımlanmıştır. Uzaktan denetimlerin öncelikli amacı mevcut verilmiş akreditasyonların sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla gözetim ve akreditasyon yenileme denetimlerinin gerçekleştirilmesidir. Olağanüstü koşullar normalleşinceye kadar ilk akreditasyon ve kapsam genişletme denetimleri gerçekleştirilmeyecektir. (İstisnalar, P706 Prosedüründe ifade edilmektedir.). Ancak kapsam değişikliği/ genişletme başvurusunun planlanan gözetim denetimi alanında olması şartıyla;

  • Akredite olunan kapsamda ürün değişikliği, aynı metot/cihazda yapılan analizler için yeni parametre eklenmesi, ölçüm aralığı değişikliği, teknik eş değer metot eklenmesi (laboratuvarlar için),
  • Belgelendirme programlarında seviye geçişleri ve tanık denetim yapılması kaydıyla seçmeli birim eklenmesi (personel belgelendirme kuruluşları için),
  • Revizyon/versiyon güncellemeleri (belgelendirme kuruluşları için) 
  • İlgili rehberler uyarınca ilave tanık denetimi gerektirmeyen ofis denetimi ile kapsam genişletme yapılabilecek durumlar (muayene, ürün ve sistem belgelendirme kuruluşları için)"

gibi akreditasyon kapsamında yer alan faaliyetlere benzer faaliyetlerse ve uzaktan denetim tekniğiyle denetlenmesi mümkün görülürse denetlenebilecektir. 

TÜRKAK gerçekleştirdiği uzaktan denetimlerle, hem Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında insan hareketliliğini azaltmayı hem de akreditasyon faaliyetlerini yürütürken bütünlük ve yetkinliğin gözden geçirilmesine esas olan rutin denetim tekniklerindeki kapsayıcılıktan ödün vermeden akreditasyon denetimlerini sürdürmeyi amaçlamaktadır.

Dosyanızla ilgili detaylı bilgi için dosya sorumlunuza ulaşabilirsiniz.

TÜRKAK Duyuruları

Akreditasyon Denetimlerinin 18 Mart 2020 Tarihi İtibarıyla Geçici Olarak Durdurulması Hakkında (17 Mart 2020)

Koronavirüs Salgını Sebebi İle Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarınca Dikkate Alınacak Hususlar Hakkında (18 Mart 2020)

TÜRKAK Dokümanları

 

Sık Sorulan Sorular

Avrupa Akreditasyon Birliği (EA)

Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC)

Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF)